Interessegrupper og Økonomisk Politik

Forskningsenhed: CEBR


Abstract:
Særinteressers påvirkning af den økonomiske politik er en fast bestanddel af den politiske proces i et demokratisk samfund. Empiriske analyser af sådanne særinteressers konsekvenser har næsten udelukkende været med fokus på korruption, der kan forstås som enkeltinteressers ulovlige forsøg på at påvirke den politiske og/eller administrative proces. Der findes således ingen studier der sammenligner graden af interessegruppeindflydelse – ad lovlige veje – på den førte politik på tværs af lande. Denne mangel skyldes primært manglende mål for sådanne indflydelsesgrader. Dermed bliver det vanskeligt systematisk at trække på andre landes erfaringer når man diskuterer interessegruppers indflydelse på dansk politik, herunder økonomisk politik (Binderkrantz; Christiansen m.fl.). Vores primære mål med projektet er rette op på denne mangel.

Read the full project description here