Indkomstbeskatning for ægtefæller og hjemmeproduktion

Forskningsenhed: EPRU


Abstract:
Stort set siden introduktionen af indkomstskatten ahr man diskuteret, hvorvidt der bør være fælles eller individuel beskatning af ægtefæller. I de seneste årtier har der været en international trend i retning af individbaserede skattesystemer, og i de lande der stadig opererer med fælles beskatning, såsom USA og Tyskland, har mange advokeret til fordel for systemets afskaffelse. Spørgsmålet er om dette er en hensigtsmæssig politik? En konsekvent sambeskatning indebærer, at det enkelte individ beskattes på grundlag af halvdelen af husholdningens samlede indkomst. Derved bliver marginalskatterne identiske for de to partnere uanset den faktiske fordeling af indkomst inden for husholdningen. Dette vil ikke være tilfældet i et progressivt skattesystem med særbeskatning, hvor den primære forsørger står over for en højere marginalskat end den sekundære forsørger. Måden hvorpå man beskatter ægtefæller har betydning for både efficiens og fordeling. Tidlige diskussioner af emnet fokuserede i høj grad på fordeling, men siden bidraget af Boskin og Sheshinski (1983) har man været opmærksom på, at der er et effektivitetsargument til fordel for individuel beskatning.

Læse hele projektbeskrivelsen her

Du kan læse projektets Working papers Indkomstsbeskatning for ægtefæller og hjemmeproduktion, Claus Thustrup Kreiner & Henrik Jacobsen Kleven, No 04-10, EPRU Working Paper Series from Economic Policy Research Unit (EPRU), University of Copenhagen. Department of Economics her

og

Bør ægtefæller beskattes separat eller fælles? Claus Thustrup Kreiner & Henrik Jacobsen Kleven, EPRU her