Handel med Serviceydelser i Danmark

Forskningsenhed: CEBR


Abstract:
Handel med serviceydelser er i stigende grad blevet et relevant emne – både forskningsmæssigt og politisk. Lavere handelsomkostninger og færre handelsbarrierer har således muliggjort en øget handel med sådanne ydelser på tværs af lande. Et eksempel på dette er østudvidelsen af EU, som bl.a. åbner helt op for denne type af handel mellem de gamle og de nye EU-lande, hvilket både på kort og langt sigt må forventes at have betydelige konsekvenser for den danske handel med og produktion af serviceydelser.

Læs hele projekt beskrivelsen her

Her kan du kan læse projektets videnskabelige artikler:

Services Trade, Goods Trade and Productivity Growth: Evidence from a Population of Private Sector Firms, Review of World Economics 151, pp. 197-229.Malchow-Møller, Munch and Skaksen (2015)

International Trade in Services – Evidence from Danish Micro Data, Danish Journal of Economics 148, pp. 86-107.Borchsenius, V., N. Malchow-Møller, J. R. Munch and J. R. Skaksen (2010)