Globaliseringen af det danske arbejdsmarked

Forskningsenhed: CEBR


Abstract:
Fra begyndelsen af 1970'erne og fremefter har man i USA oplevet en klar tendens til faldende løn for ufaglærte i forhold til faglærte. Der har været tre konkurrerende forklaringer på denne udvikling. Den ene har været at globaliseringen, og som følge deraf den stigende internationale handel med lavtløns-lande, har mindsket efterspørgslen efter ufaglært arbejdskraft. Den anden forklaring har været, at den teknologiske udvikling har været til speciel ugunst for de ufaglærte. Endelig er en tredje mulig forklaring, at der har været en stor netto tilvækst i udbuddet af ufaglært arbejdskraft. Bortset fra Storbritannien har andre europæiske lande ikke oplevet tilsvarende ændringer i de relative lønninger, og det gælder i særdeleshed også Danmark (se Fosgerau, Jensen og Sørensen, CEBR DP-2000-11). En oplagt forklaring på, at udviklingen i Danmark har været anderledes end i USA er, at lønningerne på det danske arbejdsmarked i langt højere grad end i USA aftales mellem fagforeninger og arbejdsgivere. Dvs. på det danske arbejdsmarked er det i langt mindre grad udbud og efterspørgsel efter arbejdskraft, der bestemmer lønnen end tilfældet er i USA.

Læs hele projektbeskrivelsen her

Du kan læse de publicerede Journal articles:

Globaliseringen af det danske arbejdsmarked, Jan Rose Skaksen & Anders Sørensen her

og

Capital-skill complementarity and rigid relative wages: Inference from the business cycle, Jan Rose Skaksen & Anders Sørensen her