Fortrængningseffekter af Løntilskud

Forskningsenhed: CEBR


Abstract:
Privat jobtræning med løntilskud har nærmest fået status af at være en patentløsning både i Danmark og i udlandet. I den hjemlige økonomisk politiske debat argumenteres der f.eks. for løntilskud til arbejdsløse, gamle,indvandrere, efterkommere mfl., alle der har særlige problemer i forhold til arbejdsmarkedet. For eksempel spiller løntilskud en væsentlig rolle i Velfærdskommissionens nylige anbefalinger til, hvordan det danske velfærdssamfund bør indrettes for at håndtere befolkningens aldring fremover.

Læs hele projekt beskrivelsen her