Formuelighed og betydningen af arv

Forskningsenhed: EPRU


Abstract:
Med dette projekt søger vi at besvare spørgsmålet: Hvor betydningsfuld er arv for næste generations samlede økonomiske råderum og for fordelingen af velstand indenfor generationen? Der findes ikke empiriske studier, der belyser disse spørgsmål, som har vigtige implikationer for udformningen af den optimale arvebeskatning. Hvis eksempelvis omfanget af arv og dens betydning for modtagergenerationers ulighed er lille, vil en arveafgifts potentiale til at omfordele formue fra rig til fattig være ubetydelig (og omvendt). Da arv ikke er direkte observerbar, må vi estimere den. Det giver danske registerdata os helt unikke muligheder for at gøre via formueopgørelsen og muligheden for at knytte familier sammen på tværs af generationer. Således vil vi kunne måle strømmen af arvemidler fra forældre til børn, når forældrene dør, samt måle effekten på fordelingen af formue blandt børnene.

Læs hele projekt beskrivelsen her

Her er link til projektets working paper "The Role of Bequests in Shaping Wealth Inequality: Evidence from Danish Wealth Records", Simon H. Boserup, Wojciech Kopczuk og Claus T. Kreiner, NBER Working Paper Series, Working Paper 21896.