Fiskal gennemsigtighed og effekten af budgetinstitutioner på finanspolitik

Forskningsenhed: EPRU


Abstract:
Hvordan påvirker finanspolitiske institutioner finanspolitiske resultater? De seneste ti år har set et stigende fokus, både i akademiske cirkler og i policy-kredse, på fiskale institutioners rolle for udformningen og udførelsen af national finanspolitik. Således er begrebet good governance blevet en central del af både IMF, Verdensbanken og OECDs offentlig sektor programmer. Et centralt element i interessen for good governance har været en række empiriske bidrag om institutioners rolle i økonomisk politik. En stor del af disse bidrag fokuserer på de amerikanske stater, hvor man har udnyttet den store institutionelle variation der er over de i øvrigt relativt ens halvtreds amerikanske stater. I et samlende overblik noterer Poterba (1997) sig således at “fiscal institutions do matter,” med særlig reference til bl.a. regler om balancerede budgetter på sub-nationalt niveau (f.eks. Poterba 1994).

Læs hele projekt beskrivelsen her

Du kan læse projektets Working paper Fiscal Transparency and Fiscal Policy Outcomes in OECD Countries, EPRU Working Paper Series 03-02, David Dreyer Lassen & James E. Alt her

Nednefor kan du læse de publicerede Journal articles

Fiscal transparency, political parties, and debt in OECD countries, European economic review,23 May 2005, James E. Alt & David Dreyer Lassen her

Transparency, Political Polarization, and Political Budget Cycles in OECD Countries, American Journal of Political Science, Volume 50, Issue 3, July 2006, Pages: 530–550, James E. Alt & David Dreyer Lassen her

The Causes of Fiscal Transparency:Evidence from the U.S. States, IMF Staff Pepers, Vol 53, Special issue, 2006, David Dreyer Lassen & James E. Alt her