Finanspolitiske regler og moral hazard

Forskningsenhed: EPRU


Abstract:
Gældskrisen i eurozonen har betydet at fiscal governance er blevet et centralt begreb i diskussionen om det fremtidige økonomiske samarbejde i eurozonen og i EU. Grækenlands gentagne revisioner af data for det offentlige underskud i 2009, fra et første bud på ca. 3% af BNP til et “once and for all”-bud på over 15 % af BNP, virkede i lang tid destabiliserende på de finansielle markeder og var med til at sprede usikkerhed om validiteten af rapporterede offentlige nøgletal fra andre kriseramte eurolande, med bekymringer om nedskrivning af offentlig gæld og stigende statsgældsrenter til følge.

Læs hele projektbeskrivelsen her