En strukturel uddannelsesanalyse for Danmark

Forskningsenhed: DREAM


Abstract:
Det er et væsentligt spørgsmål hvorledes et højere uddannelsesniveau slår igennem på den samlede økonomi. Der er især to kanaler igennem hvilke en sådan effekt kan tænkes at fungere: ændringer i erhvervsdeltagelse og i produktivitet. I DREAM(2011) er der taget hensyn til effekten af ændret erhvervsdeltagelse. Det antages at en ændring i uddannelsesniveauet ændrer erhvervsfrekvenserne med 1/3 af den fulde effekt, - dvs. den effekt der ville være opstået hvis erhvervsfrekvenser kun afhang af køn, alder, herkomst og uddannelse1. Hvad angår produktivitetseffekten er det i den nuværende version af DREAM kun muligt at analysere ”ingen effekt” (standard-antagelsen) eller ”fuld effekt”. Denne analyse vil råde bod på dette.

Læs hele projekt beskrivelsen her

Du kan læse projektets Working paper Estimation af CES-produktionsfunktioner med Törnqvist - eller Paasche- kædeprisindekset som approksimation for CES prisindekset - Et Monte Carlo simulationsstudie, Andres Østergaard Iversen her