En analyse af udviklingen i arbejdsstyrken i Danmark

Forskningsenhed: DREAM


Abstract:
Med dette projekt foreslås en analyse af udviklingen i den danske arbejdsstyrke siden 1980 med dét overordnede formål at udvikle en ny og forbedret metode til fremskrivning af den strukturelle arbejdsstyrke. Analysen vil tage højde for det komplekse samspil af faktorer, der påvirker den registerbaserede arbejdsstyrke, herunder kvantificering af og korrektion for opgørelsesmæssige ændringer og midlertidige påvirkninger. Hensigten er at isolere og kvantificere faktorer, der påvirker arbejdsstyrken fremadrettet. Det er desuden et særskilt formål at kvantificere de vigtige kohorteeffekters betydning for udviklingen i erhvervsdeltagelsen, herunder gennemslaget af et øget uddannelsesniveau. Der vil herudover blive draget paralleller til udviklingen i AKU-arbejdsstyrken – det alternative interviewbaserede arbejdsstyrkebegreb, der ofte anvendes i internationale sammenligninger.

Læs hele projektbeskrivelsen her