Effekter af eksportfremme for danske virksomheder

Forskningsenhed: EPRU


Abstract:
Formålet med dette projekt er at undersøge i hvilken grad danske virksomheder har gavn af eksportfremmeydelser leveret af Danmarks Eksportråd. Det foreslåede projekt vil kunne belyse effekter af eksportfremmeinitiativer, som ikke tidligere er undersøgt. Dermed vil analysen kunne bidrage med helt ny og unik viden til den internationale litteratur om emnet. Samtidig vil analysen kunne fungere som et indspark i debatten om hvordan danske virksomheder kan klare sig i forhold til udfordringer fra globalisering og internationalisering.

Læs hele projektbeskrivelsen her