Den cykliske reallokering af arbejdere 1999-2011

Forskningsenhed: EPRU


Abstract:
Finanskrisen medførte i Danmark et fald i den private beskæftigelse på mere end 200.000 personer, hvilket især ramte ufaglærte arbejdere og arbejdere med korte uddannelser. Hvilke typer af virksomheder, der måtte reducere deres arbejdsstyrke er imidlertid ikke blevet dokumenteret i Danmark og kun delvist i internationale studier. Med udgangspunkt i Finanskrisen vil vi i dette projekt udnytte de unikke danske registerdata til at undersøge, hvilke typer af virksomheder der fortrinsvis ansætter eller afskediger under en økonomisk krise. Projektet vil navnlig fokusere på to dimensioner: For det første vil vi undersøge, hvorvidt det især er små, kreditbegrænsede virksomheder, der må reducere sin beskæftigelse, når der er krise. For det andet vil vi undersøge, hvorvidt der er forskel på, hvor meget høj- og lav-produktive virksomheder ansætter eller afskediger, når der er krise.

Læs hele projekt beskrivelsen her