Boligformue, belåning og BoligJob-ordningen

Forskningsenhed: EPRU


Abstract:
Stort set alle i den økonomiske profession er enige om at boligmarkedets udvikling er vigtig for forståelsen af den samlede økonomis udvikling. Det samlede privatforbrug og ejendomspriser bevæger sig synkront, når man kigger på aggregerede tal, og huspriserne anvendes ofte som indikator for privatforbrugets udvikling i forbindelse med overvågning af konjunkturudviklingen, se for eksempel DØRS (2010). Spørgsmålet er imidlertid, om der er en kausal sammenhæng gående fra huspriser til privatforbrug og i givet fald, hvilken type privatforbrug, der påvirkes, og om det har relation til konjunktur-påvirkende politikker, som eksempelvis BoligJob-ordningen.

Read the full project description here