Beskatning og Arbejdskraftmobilitet

Forskningsenhed: CEBR

Dette forskningsprojekt beskæftiger sig med visse incita-mentseffekter af skattesystemet, som hidtil ikke har været særlig meget analyseret i den økonomiske litteratur, men som må formodes at være af afgørende betydning for vigtige og aktuelle økonomisk politiske problemstillinger. Projektet fokuserer på, hvordan skattesystemet, særlig margi-nalbeskatningen, påvirker den grad, hvori arbejdskraftens ud-nytter forbedrede indtjeningsmuligheder potentielt opnået ved jobskift, eller kort sagt, hvordan marginalbeskatningen påvirker arbejdskraftens mobilitetsgrad.

Læs hele projekt veskrivelsen her

Du kan læse projektets Working paper Taxation and the Long Run Allocation of Labor: Theory and Danish Evidence, CEPR discussion paper 9275, Claus Thustrup Kreiner, Jacob Roland Munch & Hans Jørgen Whitta-Jacobsen her

samt den publicerede tidsskrift artikel Taxation and the long run allocation of labor: Theory and Danish evidence, Journal of Public Economics 127 (2015) 74–86, Claus Thustrup Kreiner, Jakob Roland Munch, Hans Jørgen Whitta-Jacobsen her