Auktionsmarked for CO2-kvoter for el-produktion i en lille åben økonomi

Forskningsenhed: DREAM


Abstract:
Danmarks tilslutning til Kyoto-aftalen betyder, at der er behov for instrumenter til at regulere CO2 udslippet. Den nuværende indirekte regulering gennem CO2-afgiften påtænkes bl.a. derfor delvist erstattet af gennem en mere direkte regulering via et CO2-kvotemarked. Dette tænkes gennemført samtidig med en liberalisering af el-markederne, svarende til den der har fundet sted på telemarkederne. Markedet for CO2-kvoter tænkes i første omgang kun indført for el-produktionssektoren.

Læs hele projektbeskrivelsen her

Du kan læse projektets Working paper Sektor energimodel: Metodeændringer og konsekvenser, DREAM arbejdspapir nr. 9, Jens Sand Kirk her