Afdragsfrie lån og husholdningernes gæld

Forskningsenhed: EPRU


Abstract:
I 2003 introduceredes muligheden for at etablere realkreditlån med afdragsfrihed i de første 10 år af lånets løbetid. Disse lån blev hurtigt meget populære og udgør i dag over halvdelen af de samlede udestående realkreditlån. Muligheden for afdragsfrihed på realkreditlånet kan i mange tilfælde være til stor gavn for den enkelte låntager. Afdragsfrihed giver mere fleksibilitet i forhold til intertemporal substitution af forbrug over livsforløbet. For husholdninger, der i udgangspunktet er likviditetsbegrænsede, vil denne øgede fleksibilitet konkret udmønte sig i en mulighed for at øge forbruget her og nu eller at optage mere gæld, fx med henblik på at finansiere en dyrere bolig. For givne forbrugs‐ og gældsniveauer giver afdragsfrihed på realkreditgælden desuden låntageren mulighed for at afdrage mere på dyrere gæld, hvilket vil udvide de fremtidige forbrugsmuligheder.

Læs hele projektbeskrivelsen her