Grafik som indikerer økonomiske tandhjul

Economic Policy Research Network

Economic Policy Research Network (EPRN) er et netværkssamarbejde om forskning i økonomisk politik.

Forskningsenhederne i EPRN udgøres af CEPG på Handelshøjskolen i København, DREAM-gruppen i Finansministeriet og Economic Policy Research Unit (EPRU) på Københavns Universitet.
EPRNs eksterne samarbejdspartnere udgøres af Beskæftigelsesministeriet, Finansministeriet, Skatteministeriet, Økonomi- og Erhvervsministeriet, og Danmarks Nationalbank, som finansierer netværkets aktiviteter.

Netværkssamarbejdet har eksisteret siden 1. september 2001 og har til formål at:

  • Styrke samspillet mellem den økonomiske forskning og rådgivning om praktiske økonomisk-politiske problemstillinger.
  • Øge interessen for at forske i anvendelsesorienterede problemstillinger og styrke forskningens aktive bidrag til beslutningsgrundlaget for den økonomiske politik.
  • Øge offentlighedens interesse for økonomisk-politiske problemstillinger samt interessen for at studere økonomi.

Læs mere om netværket her.