Forskningscentre

Økonomisk Institut består af et større antal forskningscentre, der samler vores forskere i større eller mindre grupper på tværs af vores forskningsområder. Forskningscentrene vokser omkring vores forskningsområder, omkring eksterne bevillinger og i forbindelse med ny banebrydende.

Behavioral Economics and Labor Market Performance

Forskningsgruppen anvender ny viden fra psykologi og adfærdsøkonomi til at forbedre både virkningerne af arbejdsmarkedspolitik og de arbejdstagendes udsigter til at indtræde på arbejdsmarkedet.

Centre for Computational Economics (CCE)

CCE er optaget af strukturel mikroøkonometrisk teori og metode. Centret fokuserer på de beregningsmæssige udfordringer i økonomi generelt.

Centre for Behavioral Economics and Inequality (CEBI)

CEBI studerer den rolle som adfærd spiller for skabelsen af ulighed. Centrets forskere udnytter den unikke danske dataforskningsinfrastruktur ved at kombinere registerdata om enkeltpersoners økonomiske valg og resultaterne af valgene med information om deres adfærdsmæssige karakteristika. Information om deres adfærds indhenter forskerne gennem omfattende kontrollerede eksperimenter og store undersøgelser.

Centre for Experimental Economics (CEE)

CEE's forskning anvender eksperimenter som et vigtigt redskab. Eksperimenter tjener til at analysere en bred vifte af økonomiske beslutninger. Deltagerne i et eksperiment kan fx. købe eller sælge en vare på et marked eller foretage investeringsbeslutninger.

Copenhagen Centre for Social Data Science (SODAS)

Forskere på tværs af fakultetets fem institutter samles om forskning i data. Evnen til at høste og analysere store mængder data om menneskers valg og præferencer åbner døre for resultater og samarbejder i en ny kaliber i den samfundsvidenskabelige forskning.

Development Economics Research Group (DERG)

DERG-forskerne fokuserer på udviklingsteori og -politik i almindelighed, såvel som på særlige forhold, der gør sig gældende i udviklingslande.

Econometrics Group

Økonometri gruppen består af forskere ved Økonomisk Institut med interesse for såvel anvendt, som teoretisk forskning i makroøkonomi, mikroøkonometri, som finansiel økonometri.

Economic Policy Research Unit (EPRU)

EPRU's vigtigste forskningsområder er offentlig økonomi, makroøkonomisk teori and politik og international økonomisk politik.

Fambuss: The Impact of Family Assets on Corporate Structures and Outcomes

Familievirksomheder er de mest almindelige selskaber i verden, og de adskiller sig væsentligt i organisationsform, dynamik og performance fra virksomheder, der ikke er ledede af ejere eller familie. Morten Bennedsen og hans hold er de første til at udvikle en systematisk tilgang til at identificere og måle en bred vifte af familiens aktiver.

Finance Research Unit (FRU)

Denne gruppe består af økonomer, matematikere, økonometrikere og finansielle praktikere, der søger at fremme forskning i finansiering.

Applied Economics (AE)

AE is a group of researchers at the Department of Economics, University of Copenhagen, who work on applied economic topics within trade, growth, history, micro, and urban.

Microeconomic Research Unit (MRU)

MRU er en forskningsgruppe ved Økonomisk Institut, der beskæftiger sig med forskning og undervisning i mikroøkonomi.