Forskningscentre

For at fokusere på forskningstiltag og bidrage til instituttets målsætning om at være banebrydende inden for europæisk forskning på forskellige områder er der blevet etableret forskningscentre som en integreret del af instituttet.

Behavioral Economics and Labor Market Performance

Forskningsgruppen anvender ny viden fra psykologi og adfærdsøkonomi til at forbedre både virkningerne af arbejdsmarkedspolitik og de arbejdstagendes udsigter til at indtræde på arbejdsmarkedet.

Centre for Applied Microeconometrics (CAM)

Centret beskæftiger sig med forskning inden for alle områder af anvendt mikroøkonometri. Der lægges særlig vægt på forskning i økonomisk adfærd på husholdningsniveau, arbejdsmarkedsforhold og udviklingen af paneldatametoder.

Centre for Computational Economics (CCE)

CCE er optaget af strukturel mikroøkonometrisk teori og metode. Centret fokuserer på de beregningsmæssige udfordringer i økonomi generelt.

Centre for Behavioral Economics and Inequality (CEBI)

CEBI studerer den rolle som adfærd spiller for skabelsen af ulighed. Centrets forskere udnytter den unikke danske dataforskningsinfrastruktur ved at kombinere registerdata om enkeltpersoners økonomiske valg og resultaterne af valgene med information om deres adfærdsmæssige karakteristika. Information om deres adfærds indhenter forskerne gennem omfattende kontrollerede eksperimenter og store undersøgelser.

Centre for Experimental Economics (CEE)

CEE's forskning anvender eksperimenter som et vigtigt redskab. Eksperimenter tjener til at analysere en bred vifte af økonomiske beslutninger. Deltagerne i et eksperiment kan fx. købe eller sælge en vare på et marked eller foretage investeringsbeslutninger.

Centre for Health Economics and Policy (CHEP)

CHEP består af forskere fra Økonomisk Institut, Institut for Folkesundhedsvidenskab og Institut for Statskundskab. Det er et tværfakultært center for forskning og uddannelsesaktiviteter om sundhedsøkonomi og politik.

Copenhagen Centre for Social Data Science (SODAS)

Forskere på tværs af fakultetets fem institutter samles om forskning i data. Evnen til at høste og analysere store mængder data om menneskers valg og præferencer åbner døre for resultater og samarbejder i en ny kaliber i den samfundsvidenskabelige forskning.

Development Economics Research Group (DERG)

DERG-forskerne fokuserer på udviklingsteori og -politik i almindelighed, såvel som på særlige forhold, der gør sig gældende i udviklingslande.

Econometrics Group

Økonometri gruppen består af forskere ved Økonomisk Institut med interesse for såvel anvendt, som teoretisk forskning i makroøkonomi, mikroøkonometri, som finansiel økonometri.

Economic Policy Research Unit (EPRU)

EPRU's vigtigste forskningsområder er offentlig økonomi, makroøkonomisk teori and politik og international økonomisk politik.

Finance Research Unit (FRU)

Denne gruppe består af økonomer, matematikere, økonometrikere og finansielle praktikere, der søger at fremme forskning i finansiering.

Macroeconomics and the Historical Record (MEHR)

MEHR-gruppen fokuserer på økonomisk vækst, og økonomisk historie.

Microeconomic Research Unit (MRU)

MRU er en forskningsgruppe ved Økonomisk Institut, der beskæftiger sig med forskning og undervisning i mikroøkonomi.