Kapitalkrav og bidragssats for realkreditinstitutter, Hans Jørgen Whitta-Jacobsen og Claus Thustrup Kreiner
Dette notat beskæftiger sig med følgende spørgsmål: I hvilket omgang kan skærpede reguleringsmæssige krav til de danske realkreditinstitutter begrunde stigende bidragssatser? Det undersøges,om stigningerne kan begrundes dels ud fra almindelige (langsigtede) afkasthensyn og dels ud fra en nødvendighedsbetragtning om, at en temporær opsamling af den fornødne kapital er nødvendig for at imødekomme skærpede kapitalkrav.
further information
May 29, 2017