Niels Jørgen Mau Pedersen

Projektchef

Virksomhed: Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
Mobil: 41 10 47 73
E-mail: njmp@kora.dk