Mette Verner

Professor MsO

Virksomhed: Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
Telefon: 24 44 70 88
E-mail: mailto:meve@kora.dk