Ole Øhlenschlæger Madsen

Professor emeritus

Virksomhed: Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
Telefon: 53 63 33 65
Privat: 86 27 56 56
E-mail: omadsen@econ.au.dk