Jonas Helth Lønborg

Fuldmægtig (Orlov fra mundtlig censur indtil 2019)

Virksomhed: Udenrigsministeriet
Telefon: 33 92 01 90
Mobil: 51 94 94 33
E-mail: jonlon@um.dk