Censorberetninger for Aalborg Universitet

Censorberetning for 2009, 16. marts 2010
Censorberetning for 2008, 2. februar 2009
Censorberetning for 2006, 5. marts 2007
Censorberetning for 2005, 20. marts 2006
Censorberetning for 2003, 15. april 2004
Censorberetning for 2001, 13. marts 2002
Censorberetning for 2000, 20. marts 2001