Velkommen til studiepraktik – Københavns Universitet

Besøg Økonomisk Institut > Studiepraktik > Velkommen til studiepr...

Kære Studiepraktikant ved Økonomisk Institut 2018

Vi glæder os til at se dig til vores studiepraktikforløb i uge 43

I løbet af praktikforløbet, som varer tre dage, vil vi give dig en mulighed for at stifte bekendtskab med økonomistudiet og få et indblik i, hvordan det er at være studerende på Økonomisk Institut i København.

Vi har sammensat programmet således, at du kommer til at høre en masse om studiet - både fagligt og socialt. Du får mulighed for at deltage i almindelig undervisning på bachelordelen samt flere specialforelæsninger, som vores gode undervisere vil afholde specielt for jer. I disse forelæsninger vil du få en bred introduktion til fagene.

I dette brev får du lidt at vide om tankerne bag programmet, og praktisk information.

Medbring:

  • En bærbar computer alle tre dage
  • Frokost/penge til at købe mad for onsdag og torsdag.

Her er en kort gennemgang af, hvad vi vil tilbyde dig under forløbet:

Onsdag d. 24. oktober:

Vi mødes onsdag morgen kl.9.15 i Det Store Seminarrum på 2. sal i bygning 26 (CSS 26.2.21). Her vil studievejleder Ida Werliin Holm byde velkommen og kort gennemgå programmet. Desuden vil studiekoordinator Susanne Stoltz og studerende Julie Uldum Lyhr sige lidt om studiet; optag, struktur, fag og studieliv.

Herefter er der rundvisning på CSS campus, som slutter i kantinen, hvor du har mulighed for at købe frokost.

Efter frokostpausen, skal du med til de første 45 min. af en rigtig forelæsning i Matematik A. Det vil give dig en fornemmelse af, hvordan en rigtig forelæsning løber af stablen, og hvordan matematikniveauet er ca. 3 måneder inde i studiet.

Herefter skal du med til en forelæsning i Mikroøkonomi I, som er et fag på 3. semester på bacheloruddannelsen. Derfor er niveauet også højt og indholdet muligvis svært at forstå. Det er derfor helt i orden, hvis du lister af efter en times tid. Vi håber dog, at du vil give det en chance, da vi mener det kan give et godt indblik i, hvor meget man har lært efter kun et år og tre måneder på studiet.

 

Torsdag d. 25. oktober:

Kl. 8.15 har du mulighed for at komme med til de første 45 min. af en forelæsning i Erhvervsøkonomi. Dette er et valgfrit tilbud, og det officielle program starter altså først kl. 9.15. Vi oplever, at mange af ansøgerne til økonomi også overvejer at søge ind på uddannelser hvor erhvervsøkonomi fylder en del mere end det gør hos os. Denne smagsprøve på erhvervsøkonomi kan måske give et indblik i, hvordan erhvervsøkonomi adskiller sig fra øvrige økonomiske fag, og en idé om hvorvidt det er denne form for økonomi, du gerne vil beskæftige dig med.

Kl 9.15 starter det officielle program med en specialforelæsning for jer i faget samfundsbeskrivelse. Samfundsbeskrivelse er et de tre fag man har, når man starter på 1. semester. Faget er et metodefag, der giver økonomistuderende en god ballast, når det kommer til at finde økonomiske data og derefter behandle dem i Excel ved brug af forskellige statistiske metoder.

Efterfølgende skal du med til en specialforelæsning for jer studiepraktikanter i Matematik, hvor du også får mulighed for at regne opgaver. Øvelserne vil svare i niveau til dem man får, når man lige er startet på bacheloruddannelsen.

Efter frokost kommer der tre af vores 3. semesterstuderende og fortæller om deres studiejobs og hvordan de bruger deres viden fra studiet i deres arbejde.

Afslutningsvis får vi besøg af Studielederen på Økonomisk Institut som vil fortælle om den økonomiske faglighed i et større perspektiv; den faglige bredde, hvad man kan bruge økonomi til, samt diverse specialiseringsretninger.

 

Fredag d. 26. oktober:

Fredag morgen kl. 8.15 vil I have mulighed for at deltage i de første 45 min. af en rigtig forelæsning i faget Økonomiske Principper B. Faget forløber over to semestre og kaldes henholdsvis Økonomiske Principper A og Økonomiske Princippet B. Økonomiske Principper A er en introduktion til mikroøkonomien, hvor Økonomiske Principper B er en introduktion til makroøkonomien. De er begge meget vigtige fag og danner grundstenene for resten af jeres uddannelsesforløb på bacheloruddannelsen.

Derefter vil der være oplæg fra repræsentanter fra to af de studenterdrevne foreninger: Kritiske Politter og Politrådet. De vil fortælle om hvad de laver, og hvorfor de har valgt at engagere sig i disse foreninger.

Efterfølgende får du et glædeligt gensyn med forelæseren fra morgenens forelæsning i Økonomiske Principper B. Han kommer nemlig og holder en mere introducerende specialforelæsning for jer. Lige efter kommer to af vores holdundervisere og gennemgår nogle øvelser med jer i faget. Husk at medbringe en bærbar computer.

Fredag eftermiddag giver instituttet en sandwich, så her behøver du ikke at medbringe egen mad.

Efter frokost taler vi om mulighederne for at komme på udveksling til et udenlandsk universitet i løbet af studiet. Her får du også mulighed for at spørge om alt det, du ikke nåede at spørge om i løbet af de tre dage.

Til sidst runder vi af med en hurtig evaluering af studiepraktikken.

 

I er velkommen til at stille spørgsmål til vores undervisere og studerende ved alle de oplæg og forelæsninger, som er tilrettelagt for jer.

Skulle du have brug for at kontakte os inden studiepraktikken eller undervejs i forløbet, kan du kontakte studiekoordinator Susanne Stoltz på tlf. 35 32 31 60 eller på mail:susanne.stoltz@econ.ku.dk

Vi håber at du synes programmet virker spændende. Det har været vores målsætning at gøre dit praktikforløb så autentisk som muligt.

 

Vi glæder os til at se dig.

 

Bedste hilsner
Studieadministrationen på Økonomisk Institut