Tid og sted – Københavns Universitet

Tid og sted

Adresse

Økonomisk Institut holder til på CSS (det gamle kommunehospital) i bygning 26 og 35. På stueetagen i bygning 26 har studieadministrationen kontorer, og på 1. og 2. sal har underviserne kontorer. I bygning 35 er der forelæsnigslokaler og kontorer til undervisere.

Det er i bygning 26 på 2. sal, at vi skal mødes onsdag morgen kl. 9.15.

Akademisk kvarter

Traditionelt starter en almindelig forelæsningstime på universitetet altid kvart over, og efter 45 minutters forelæsning er der igen et kvarters pause hvis undervisningen fortsætter.

Det akademiske kvarter har sin oprindelse i de gamle universitetsbyer, i en tid hvor det ikke var normalt for alle de studerende at bære armbåndsur. Når kirken slog til time havde den studerende så et kvarter til at komme hjemmefra og til time.

Afkodning af lokalenumre

Et lokales nummer skal du læse sådan: Første ciffer står for bygningen, andet ciffer viser, hvilken etage lokalet ligger på og tredje ciffer er lokalets nummer.

Eksempel: Lokale 26.2.21 ligger i bygning 26 på 2. sal. Lokalet har nr. 21.

0 (nul) står for stueetagen. Eksempel: Lokale 2-0-12 ligger i bygning 2 på stueetagen, lokalenummer 12.

Bygning 26 vender bagsiden ud mod til Gammeltoftsgade og er mærket med bogstavet Y på kortet, som du finder i højremenuen.