Program for studiepraktik på Økonomi, KU 2019

Onsdag

9.15: Velkomst ved studiekoordinatoren og studievejlederen

CSS, 1.1.18

10.15: Forelæsning i Økonomiske Principper A                       

CSS, 34.0.01 (Chr. Hansen Aud.)                                                                                                                                          

11.15: Rundvisning på CSS

Starter ved Chr. Hansen Aud.

11.45: Frokost

CSS, 1.1.18

12.15: Særlig forelæsning for praktikanter i Matematik

1.1.18

13.15: Holdundervisning for studiepraktikanter – øvelser i Matematik

35.01.06

14.30: Pause

35.01.06

15.00: Uddannelsestjek – er Økonomi noget for dig?

16.00: Slut

 

Torsdag

9:15: Studielivet på Økonomi – to studerende fortæller

CSS, 15.3.01

10.15: Forelæsning i Matematik A

CSS, 34.0.01 (Chr. Hansen Aud.)

11.15: Særlig forelæsning for praktikanter i Samfundsbeskrivelse

CSS, 15.3.01

12.15: Frokost

CSS, 35.3.12

13.15: Politter i erhvervslivet – oplæg fra studerende med studiejobs

CSS, 35.3.12

14.15: Hvad laver økonomer? – Bredden i fagligheden og jobperspektiver

CSS, 35.3.12

15.00: Pause

16.00: Økonomisk Eksploratorium om udviklingsøkonomi (valgfrit)

CSS, 26.3.21

18.00: Slut

 

Fredag

8.00: Forelæsning i Samfundsbeskrivelse A

CSS, 34.0.01 (Chr. Hansen Aud.)

9.15: Oplæg fra studenterorganisationer

CSS, 15.3.01

10.15: Særlig forelæsning og øvelser for praktikanter i Økonomiske Principper B

CSS, 15.3.01

12.30: Frokost

CSS, 15.3.01

13.00: Udvekslingsmuligheder

CSS, 15.3.01

13.30: Afrunding og evaluering af studiepraktikken

CSS, 15.3.01

14.00: Slut