Program for studiepraktik – Københavns Universitet

Besøg Økonomisk Institut > Studiepraktik > Program for studiepraktik

Program for studiepraktik, Uge 43, 2018:

Tidspunkt

Onsdag

Torsdag

Fredag

8-9

 

8.15

Erhvervsøkonomi
 ”rigtig” forelæsning

Gothersgade Aud. 1

8.15

Økonomiske Principper B ”rigtig” forelæsning

Gothersgade Auditorium 1

9-10

9.15

Velkomst ved Studiekoordinatoren og studievejledningen

CSS: 26.2.20

9.15

Specialforelæsning i Samfundsbeskrivelse for studiepraktikanter

 

CSS: 26.2.20

9.15

Oplæg fra studenterorganisationer
- Politrådet
- Kritiske Politter

CSS:26.2.20

10-11

10.15

Studielivet på Økonomi

 

CSS: 26.2.20

10.15

Matematik: Forelæsning med øvelser for praktikanter


CSS: 26.2.20

 

 

10.15

Introducerende forelæsning ØP B ved Jesper Linaa Gregers

CSS: 26.2.20

11-12

11.15 
Rundvisning

 

Lok. 1.1.18

11.45 - Frokost

Fortsat

Matematik: Forelæsning for praktikanter


CSS: 26.2.21

11.15
Oplæg om holdundervisning og øvelsestime i ØP B

CSS: 26.2.20.

12-13

12.15 - Matematik A "rigtig" forelæsning

CSS: F Chr. Hansen auditoriet

12.15 - Pause (Frokost)

12.15 - Pause
(Frokost)

13-14

13.15 - Pause

Mikro I- Forelæsning

Lok. 35.01.05

12.45

Politter i Erhvervslivet -

Oplæg fra studerende med studiejobs

CSS: 26.2.20

13.45

Bredden i fagligheden, potentialer i at læse økonomi.
-oplæg af studieleder Henrik Hansen

13.00

Udvekslingsmuligheder - Erfaringer med at læse et semester i udlandet.


CSS: 26.2.20

 

 13.30

Afrunding og evaluering af studiepraktikken.

CSS:26.2.20

 Slut kl. 14:00

14 15 (16)

14.15

Mikro I forelæsning
fortsat

Slut kl. 14.15

Fortsat

Politter i Erhvervslivet -

Oplæg fra studerende med studiejobs

CSS: 26.2.21

13.45

 

Slut kl. 15.00

 

 

Akademisk kvarter

Traditionelt starter en almindelig forelæsningstime på universitetet altid kvart over, og efter 45 minutters forelæsning er der igen et kvarters pause hvis undervisningen fortsætter.

Det akademiske kvarter har sin oprindelse i de gamle universitetsbyer, i en tid hvor det ikke var normalt for alle de studerende at bære armbåndsur. Når kirken slog til time havde den studerende så et kvarter til at komme hjemmefra og til time.

Ovenstående program er skrevet i eksakte tider og det er de tider I skal forholde jer til under praktikforløbet. I skal derfor ikke tage højde for det akademiske kvarter.

Afkodning af lokalenumre

Et lokales nummer skal du læse sådan: Første ciffer står for bygningen, andet ciffer viser, hvilken etage lokalet ligger på og tredje ciffer er lokalets nummer.

Eksempel: Lokale 26.2.21 ligger i bygning 26 på 2. sal. Lokalet har nr. 21.

0 (nul) står for stueetagen. Eksempel: Lokale 2-0-12 ligger i bygning 2 på stueetagen, lokalenummer 12.

Økonomisk Institut holder til i bygning 26. På stueetagen har studieadministrationen kontorer, på 1. og 2. sal har underviserne kontorer. Det er også i bygning 26 på 3. sal at vi skal mødes onsdag morgen kl. 9:00.