Christoffer Jessen Weissert

Christoffer Jessen Weissert

Ph.d.-studerende

Jeg er PhD-studerende ved Københavns Universitet, Økonomisk Institut, med et stipendiat fra Danmarks Nationalbank.

Vejledere: Emiliano Santoro and Søren Hove Ravn

Primære forskningsområder

Som de fleste andre økonomer studerer jeg hvordan vi kan indrette vores samfund på den bedst mulige vis. Jeg er specielt interesseret i hvordan makroøkonomien fungerer (og ikke gør). Generelt er jeg interesseret i

  • Makroøkonometri
  • Brug af mikro data til at besvare makro spørgsmål
  • Ulighed og heterogenitet

Specifikt ser jeg på

  • Hvordan man estimerer strukturelle impuls-respons funktioner (VAR og Local Projections)
  • Forbrugs- og opsparingsadfærd i heterogene agent modeller

Undervisnings- og vejledningsområder

Makroøkonomi I og II, Økonomi, Københavns Universitet

Makroøkonomi 3 - Konjunkturcykler og pengepolitisk stabiliseringspolitik, Matematik- Økonomi

ID: 135846077