Christian Hjorth-Andersen

Christian Hjorth-Andersen

Professor emeritus.

Personlige data:

 
Født: D. 28. nov. 1944 i København

Adresse:

  Købmagergade 30, 1150 k.
Tlf.: 33 11 31 37, arb.35 32 30 72,
E-mail:   mailto:%20Christian.Hjorth-Andersen@econ.ku.dk

Civilstatus:

Fraskilt, 1 søn, 1 barnebarn
 

Uddannelse

 
1963:    Matematisk student fra Østersøgades Gymnasium
1971:    Cand. polit.
1975:    Ph.d. (lic.polit.) i miljøøkonomi
1987:    Dr. polit. i industriøkonomi
 

Ansættelser

 
1971:     Sekretær i Forureningsrådets Sekretariat
1971-74:  Kandidatstipendiat ved Økonomisk Institut, K.U.
1975:  Forskningsstipendiat ved SSF
1975-77: Adjunkt ved Økonomisk Institut, K.U
1977-89: Lektor ved Økonomisk Institut, K.U.
1989-90: Docent ved Økonomisk Institut, K.U.
1990-  : Professor ved Økonomisk Institut, K.U
1993-98:Dekan for Det samfundsvidenskabelige Fakultet, K.U.
  

 Tillidshverv

  
1968-70:Studentermedlem af Det statsvidenskabelige Studienævn.
1977-79:   Medlem af Forskningsrådenes Forureningsudvalg
1979-84: Formand for Samfundsvidenskabeligt Forlag
1980-82: Formand/næstformand for Det statsvidenskabelige Studienævn
1986-98:Medlem af Det samfundsvidenskabelige Fakultetsråd
1987-89:  Sagkyndigt medlem af Monopolrådet
1988-96 Medlem af redaktionskomiteen for Journal of Consumer Policy
1988-93:Medlem af Folkeuniversitetets Programkomité
1989-93: Prodekan for Det samfundsvidenskabelige Fakultet
1991-96:Medlem af Energimisteriets Forskningsudvalg Energi og Samfund
1991-:98Medlem af Programkomiteen for Nordisk Miljøforskning, formand 1995
1992-: Medlem af redaktionsudvalget for Nationaløkonomisk Tidsskrift
1993: Medlem af Styrelsen for Folkeuniversitetet
1994-98: Medlem af Kulturministeriets Forskningsudvalg 
1994: Formand for Styregruppen til evaluering af Sprog-økonomi uddannelserne
1994-99Medlem af bestyrelsen for Nationaløkonomisk Forening, formand 1995-99
1994-97:Medlem af Konkurrenceankenævnet
1996-:  Offentlig repræsentant i Alm. Brand Bank. Generalforsamlingsudpeget 2004
1999-02:Medlem af erhvervsministeriets rådgivende ekspertudvalg for forbrugerforhold
1999-2007: Medlem af The editorial board, Journal of Cultural Economics.
1999-:  Redaktør af Nationaløkonomisk Tidsskrift
2003:Formand for udvalget til evaluering af Institut for Miljøvurdering.
2003-:  Næstformand i Energiklagenævnet. Formand 2005.
2004-Sagkyndigt medlem af erhvervsankenævnet.
2004-Suppleant i Jernbaneklagenævnet
2005-Medlem af Konkurrenceankenævnet
2007-Formand for Folkeuniversitetet i København

Publikationer

  
Bøger:Forureningsøkonomi (Ph.D. afhandling), Akademisk Forlag, 1975
 Empiriske Studier i PRIS OG KVALITET (Disputats), DJØF's  Forlag, 1987
 Teaterøkonomi, AKF's Forlag 1991
 Økonomisk vurdering af energiprojekter (red.), Energistyrelsen, 1995.
 Bogmarkedet i Danmark, Jurist- og Økonomforbundets forlag,  1996
 Udviklingslinier i økonomisk teori (red.). Jurist- og Økonomforbundets forlag 2000.
TidsskriftsartiklerOm miljøøkonomi, industriøkonomi og kulturøkonomi i danske og udenlandske tidsskrifter.
  
Working papers:Dansk sprogpolitik
 

The Danish Museum System

 The Danish Cultural Heritage
 The relative importance of the European Languages
DebatindlægEksempler på de seneste:
  

 Øvrig virksomhed

  
Censor RUC 1975-90, HHK, HHÅ,1995-2001 ved er de erhvervsøkonomiske uddannelser.
Ekstern undervisning HHK, KVL og Forvaltningshøjskolen, ekstern lektor ved Farmaceutisk Højskole 1988-94, foredrags- og kursusvirksomhed
ØvrigtEn artikel i Politten om mine år på Politstudiet.

Sprogkundskaber

Engelsk i alle afskygninger

Læsefærdighed i svensk, tysk og fransk, moderat i spansk

ID: 9556