Niels Refslund – Københavns Universitet

 

Niels Refslund

Part-time associate professor

E-mail: nielsrefslund@gmail.com eller
E-mail: nielsrefslund@adslhome.dk
Phone: +45 20952611

Arbejde:

Københavns Universitet, Økonomisk Institut

Uddannelsesbaggrund:

Cand.scient.pol. (Aarhus Universitet) – samt talrige efter- og videreuddannelsesforløb

Fagområde:

”Forvaltning og politik” (Forvaltningslære) samt ”Statsret & Forvaltningsret”
Erhvervserfaring: Ministerier & styrelser, Offentlige institutioner, Statslige Aktieselskaber. Internationalt samarbejde.