David Dreyer Lassen

David Dreyer Lassen

Professor

Medlem af:

 • Copenhagen Center for Social Data Science (SODAS)

Primære forskningsområder

social datavidenskab, politisk økonomi, offentlig økonomi

Undervisnings- og vejledningsområder

Jeg underviser eller har undervist i

 • politisk økonomi
 • offentlig økonomi
 • mikroøkonomi

samt afholdt øvelser/seminarer i politisk økonomi, offentlig økonomi, konfliktøkonomi og medieøkonomi og -politik.

Jeg vejleder specialer og BA-projekter i

 • finanspolitik
 • offentlig økonomi, herunder offentlig vs. privat
 • politisk økonomi
 • konfliktøkonomi

Aktuel forskning

Jeg forsker for tiden i emnerne

 • økonomisk adfærd og økonomisk og politisk ulighed (DG bevilling)
 • adfærd og uddannelse (ERC og EPRN bevillinger)
 • prediktion af social og økonomiske livsforløb fra administrative data (Villumfonden bevilling)
 • social datavidenskab: anvendt maskinlæring, tekst-som-data (SODAS) 

ID: 11623