Videnskabeligt Personale

Navn Titel Arbejdsområde Telefon E-mail
Addison, Anthony John Professor Udviklingsøkonomi; Udvindingsindustrier; Olie og gas; Minedrift; Afrikas økonomier +45 353-21248 E-mail
Altmann, Steffen Lektor Adfærdsøkonomi, empirisk økonomi, organisationsøkonomi, arbejdsmarkedøkonomi, offentlig politik, nudges, default options   E-mail
Andersen, Asger Lau Lektor Husholdningers økonomiske og finansielle adfærd; politisk økonomi; anvendt mikroøkonometrikt +45 353-33133 E-mail
Arnarson, Björn Thor Postdoc International handel; arbejdsmarkedsøkonomi; øresundsregionen; globalisering; handelspolitik +45 353-33620 E-mail
BERTHEAU, Antoine Postdoc Arbejdsmarkedsøkonomi; Anvendt Økonomi; Søgnings- og Matching Metoder; Virksomhedsdynamik   E-mail
Bennedsen, Morten Professor Små og mellemstore virksomheder; ejerledelse; anvendt mikroøkonomi; familievirksomheder; incitamenter +45 353-34278 E-mail
Bentzen, Jeanet Sinding Lektor Empirisk forskning indenfor: økonomisk udvikling på lang sigt; årsager og konsekvenser af religion; institutioner og velstand; langsigtede årsager til geografi +45 353-24400 E-mail
Bergman, Michael Lektor Europæisk, dansk og svensk økonomisk politik; finanspolitiske rammer; valutakurser; konjunkturcyklusser; pengepolitik +45 353-23003 E-mail
Bjerre-Nielsen, Andreas Adjunkt Sociale netværk, uddannelsesøkonomi, bevælgeses- og adfærdsdata, data science & spilteori +45 353-24417 E-mail
Bordeerath, Bordin Postdoc Milliardærer, Ulighed, Familievirksomheder, Virksomhedsledelse, Selskabsfinansiering +45 353-31604 E-mail
Boserup, Simon Halphen Adjunkt Offentlige finansiering; ulighed; beskatning; skatteunddragelse; mobilitet mellem generationer +45 353-23258 E-mail
Brandt, Kasper Lasson Postdoc Udviklingsøkonomi; uddannelse i udviklingslande; væbnede konflikter +45 353-25321 E-mail
Browning, Martin Professor Anvendt mikroøkonometri, familieøkonomi, opsparing og forbrug +45 353-33089 E-mail
Buus, Magnus Tolum Postdoc International handel; empirisk industriøkonomi; anvendt mikroøkonometri; informationsfriktioner; virksomhedsdynamik; produktionsnetværk +45 353-30638 E-mail
Campos-Mercade, Pol Postdoc Adfærdsøkonomi; Eksperimentel Økonomi; Uddannelse; Sociale Præferencer; Diskrimination +45 353-35954 E-mail
Carstensen, Christian Langholz Videnskabelig assistent Urban economics; strukturel estimation; effekter af velfærdsinvesteringer; dynamiske modeller; agentbaserede modeller   E-mail
Dalgaard, Carl-Johan Lars Professor Økonomisk vækst; udvikling; makroøkonomi +45 353-24407 E-mail
Daysal, N. Meltem Lektor Børneudvikling; medicinske indgreb; overskud inden for husholdningen; sundhedsøkonomi; arbejdsøkonomi +45 353-28347 E-mail
Druedahl, Jeppe Lektor Makroøkonomiske spørgsmål; modeller med usikkerhed og heterogenitet; miko-data; numeriske metoder +45 353-24425 E-mail
Døssing, Felix Sebastian Videnskabelig assistent Adfærdsøkonomi, eksperimenter, paternalisme, velgørenhed, politiske præferencer   E-mail
Ejrnæs, Mette Professor Anvendt mikroøkonometri; indkomst processer; forbrug; anbringelser af børn; arbejdsløshedsforsikring +45 353-23062 E-mail
Falco, Paolo Tenure track adjunkt Arbejdsøkonomi; randomiserede kontrollerede forsøg (RCT); udvikling; eksperimentel og adfærdsøkonomi +45 353-34817 E-mail
Ferreira, Ines Afonso Roque Postdoc Udviklingsbistand, skrøbelige stater, udviklingsøkonomi +45 353-37602 E-mail
Fisker, Peter Kielberg Postdoc Udvikling; katastrofer; GIS; satellitdata; Mozambique +45 353-20427 E-mail
Foged, Mette Adjunkt Arbejdsmarkedsøkonomi; husholdningers økonomiske og finansielle adfærd; migration; integration; anvendt mikroøkonometri +45 353-23582 E-mail
Fosgerau, Mogens Professor Transportøkonomi; trængsel; information og entropi; diskrete valgmodeller +45 353-34272 E-mail
Gensowski, Miriam Lektor Uddannelsesøkonomi; ulighed; kognitive og socio-emotionelle færdigheder; intergenerationel mobilitet; valg af erhverv; arbejdsmarkedsøkonomi +45 353-23036 E-mail
Gravert, Christina Tenure track adjunkt Adfærdsøkonomi; eksperimentel økonomi, offentlig politik, nudging, incitamenter og adfærdsændring +45 353-34782 E-mail
Gørtz, Mette Lektor Sundhedsøkonomi; familieøkonomi; arbejdsmarkedsøkonomi; aldring; anvendt mikroøkonometri +45 353-23014 E-mail
Hansen, Casper Worm Lektor Dødelighed; forventet levealder; demografiske ændringer; langsigtet økonomisk vækst; makroøkonomiske aspekter i udviklingsøkonomi +45 353-36978 E-mail
Hansen, Christian Estmann Videnskabelig assistent Udviklingsøkonomi; Økonometri; Inclusive Growth; Økonomisk Kompleksitet; Strukturel Transformation   E-mail
Hansen, Henrik Professor Anvendt økonometri; udviklingsøkonomi; udviklingsbistand; effektmåling; Vietnam +45 353-24405 E-mail
Hansen, Maria Juul Postdoc Strukturel mikroøkonometri, dynamisk programmering, urban økonomi, lokationsvalg, arbejdsmarkedsøkonomi +45 353-28387 E-mail
Harmon, Nikolaj Arpe Lektor Arbejdsmarkeder; jobs; politikere; offentlige medarbejdere; program evaluering +45 353-23033 E-mail
Hauschultz, Frederik Plum Postdoc Strukturel mikroøkonometri, udlicitering, industriøkonomi, sundhedsøkonomi   E-mail
Huang, Shan Videnskabelig assistent Sundhedsøkonomi; anvendt mikroøkonometri; diskrete valg; adfærdsøkonomi; empirisk industriøkonomi +49 176 432 90 106 E-mail
Humlum, Anders Priergaard Postdoc +45 353-28197 E-mail
Jang, Jihye Forskningsfuldmægtig Research Assistant +45 353-31142 E-mail
Jensen, Amalie Sofie Tenure track adjunkt Økonomisk politik; offentlig økonomi; skatter og overførsler; boligøkonomi; politisk holdningsdannelse +45 353-31360 E-mail
Jensen, Henrik Professor Makroøkonomi; pengepolitik; rentepolitik; ØMU +45 353-23043 E-mail
Jensen, Thomas Lektor Anvendt spilteori, matematikdidaktik, politisk økonomi +45 353-26052 E-mail
Johannesen, Niels Professor MSO Skattepolitik; skattely; skatteunddragelse; internationale skatteforhold; finanskrise +45 353-24415 E-mail
Jones, Edward Samuel Lektor Udviklingsøkonomi; uddannelse; arbejdsmarkedsøkonomi; anvendt makroøkonomi; Afrika syd for Sahara +45 353-23038 E-mail
Jørgensen, Thomas Høgholm Adjunkt Livscyklusmodeler; strukturel estimation; husholdningers adfærd; fertilitet; forbrug og opsparing +45 353-23994 E-mail
Keller, Michael Postdoc Naturresourcer; politisk økonomi; beskatning; udvikllingsøkonomi   E-mail
Klemp, Marc Patrick Brag Adjunkt Økonomisk vækst; populationsstudier +45 353-36950 E-mail
Kreiner, Claus Thustrup Professor Offentlig finansiering; offentlig politik, ulighed; arbejdsudbud; forbrugeradfærd +45 353-23020 E-mail
Kreuder, Janis Videnskabelig assistent Integration af flygtninge; politikevalueringer; migration; arbejdsmarkedsøkonomi; anvendt mikroøkonometri   E-mail
Kruse-Andersen, Peter Kjær Adjunkt Miljøøkonomi, økonomisk vækst, makroøkonomi, EU¿s CO2-kvotesystem (EU ETS) +45 353-34792 E-mail
Lagerlöf, Johan Lektor Anvendt teori; teoretisk industrøkonomi; politisk økonomi; mikroøkonomi +45 353-23013 E-mail
Lassen, David Dreyer Professor Politisk økonomi; social data; finanspolitik; holdningsdannelse; ulighed +45 353-24412 E-mail
Lee, Young Jun Postdoc Økonometri; semiparametriske og ikke-parametriske metoder;optimal transport; anvendt mikroøkonometri +45 353-30555 E-mail
Leth-Petersen, Søren Professor Anvendt økonomi; individuel økonomisk adfærd; forbrug; opsparing; arbejdsudbud +45 353-23084 E-mail
Lieber, Jonas Videnskabelig assistent Økonometri; Industriel Organisation +45 4915737841273 E-mail
Lyngse, Frederik Plesner Postdoc Empirisk sundhedsøkonomi; patienters overholdelse af lægelige råd; Sundheds- og ældreministeriet; registerdata; anvendt mikroøkonomi +45 353-37412 E-mail
Mahlstedt, Robert Tenure track adjunkt Arbejdsmarkedsøkonomi; adfærdsøkonomi; programevaluering; anvendt mikroøkonometri; søgeteori +45 353-37922 E-mail
Markussen, Thomas Studieleder Politisk økonomi; udviklingsøkonomi; eksperimenter; kollektiv adfærd; socialkapital +45 353-23086 E-mail
Matveenko, Andrei Postdoc Informationsøkonomi, rationel uopmærksomhed, diskrete valgmodeller, generaliserede entropimodeller, begrænset rationalitet +45 353-21162 E-mail
McGill, Stewart Mark Videnskabelig assistent Udviklingsøkonomi; Målinger; Fabrikation; Velfærd; Arbejdsmarked   E-mail
Mekasha, Tseday Jemaneh Postdoc Udviklingsøkonomi, bistandseffektivitet, social beskyttelse, migration, modstandsdygtighed over for klimaændringer, Afrika syd for Sahara   E-mail
Meyer, Bjørn Bjørnsson Ph.d.-stipendiat Arbejdsmarkedsøkonomi; uddannelsesøkonomi; videregående uddannelse; anvendt mikroøkonometri; politik evaluering   E-mail
Milhøj, Anders Lektor Teoretisk Statistik; anvendt Statistik; tidsrækkeanalyse; stikprøveteori; IT-programmet SAS +45 353-23265 E-mail
Moran, Patrick Tenure track adjunkt Makroøkonomi; husholdningers økonomi; husholdningsgæld; forbrugeradfærd   E-mail
Munch, Jakob Roland Professor Globalisering; international handel; arbejdsmarkedsøkonomi; indvandring; vækstmarkeder +45 353-23019 E-mail
Munk-Nielsen, Anders Tenure track adjunkt Empirisk industriøkonomi; strukturel mikroøkonometri; sundhedsøkonomi; diskret valg; transportøkonomi +45 353-24426 E-mail
Nielsen, Heino Bohn Professor MSO Økonometri; tidsrækkeanalyse; makroøkonometri; kointegration; finansiel økonometri; modeller for volatilitet; bootstrap +45 353-23253 E-mail
Nielsen, Torben Heien Lektor Sundhedsadfærd; ulighed i sundhed og mortalitet; opsparingsadfærd; måling af sundhed; sundhedsudbydere +45 353-23025 E-mail
Olsen, Morten Graugaard Adjunkt Teknologisk udvikling, indkomstulighed, økonomisk vækst, automatisering   E-mail
Pedersen, Rasmus Søndergaard Lektor Finansiel økonometri; tidsrækkeøkonometri; økonometrisk teori; tunghalede tidsrækker; modeller for tidsvarierende volatilitet +45 353-23074 E-mail
Piovesan, Marco Professor MSO Adfærdsøkonomi; eksperimental økonomi; eksperimenter med børn; uærlighed og gruppebeslutninger +45 353-36872 E-mail
Rahbek, Anders Professor Finansiel økonometri; økonometrisk tidsrække analyse; bootstrap; GARCH og modellering af volatilitet; kointegrations analyse +45 353-24031 E-mail
Rand, John Professor MSO Udviklingsøkonomi; anvendt økonometri; effektmåling; praktisk og teoretisk industriøkonomi; tværdisciplinære metoder +45 353-36865 E-mail
Rasmussen, Gregers Nytoft Postdoc Økonomisk adfærd på individniveau; eksperimentel økonomi; adfærdsøkonomi; måling af økonomiske præferencer +45 353-23870 E-mail
Ravenna, Federico Gæsteforsker Adjungeret professor +45 353-32246 E-mail
Ravn, Søren Hove Lektor Makroøkonomi; finans- og pengepolitik; samspil mellem finansielle markeder og makroøkonomi; makroøkonometri; makroøkonomiske modeller +45 353-34989 E-mail
Ribers, Michael Allan Postdoc Sundhedsøkonomi, dynamiske modeller for diskrete valg, strukturel mikroøkonometri +45 353-35350 E-mail
Salmi, Julia Tenure track adjunkt Mikroøkonomisk teori; informationsøkonomi; dynamiske spil; +45 353-23390 E-mail
Salvucci, Vincenzo Postdoc Udviklingsøkonomi;økonomisk og flerdimensional magtanalyse, ulighed, fejlernæring blandt børn; beskytelse, økonometrisk analyse af mikrodata +45 353-35615 E-mail
Santoro, Emiliano Professor MSO Pengepolitik, finansielle friktioner, makroøkonomiske asymmetrier, tværsektorielle økonomier, forventninger +45 353-23032 E-mail
Schjerning, Bertel Professor MSO Dynamiske modeller for diskrete valg; dynamiske modeller for generel ligevægt; dynamisk spilteori; beregningsmetoder; strukturel estimation +45 353-23065 E-mail
Schnupp, Anna Claudia Constantina Videnskabelig assistent +45 353-27944 E-mail
Schultz, Christian Institutleder, professor Konkurrenceøkonomi; Industriel organisation; Politisk økonomi; Information +45 353-23039 E-mail
Sebald, Alexander Christopher Lektor Adfærdsøkonomi; psykologisk spilteori; eksperimentel økonomi; kontraktteori +45 353-24418 E-mail
Selaya, Pablo Lektor Komparativ økonomisk og politisk udvikling; langsigtet vækst; politisk økonomi; institutionel og kulturel forandring +45 353-23040 E-mail
Serena, Benjamin Ly Postdoc Sundhedsøkonomi, offentlig økonomi, mental sundhed, ulighed I levetid, anvendt mikroøkonometri +45 353-34757 E-mail
Settele, Sonja Postdoc Sundhedsøkonomi, ulighed, overbevisninger, anvendt mikroøkonometri, eksperimentel økonomi +45 353-32172 E-mail
Sheridan, Adam Postdoc Finansiel økonomi, finansiel adfærd, sociale netværk, anvendt mikroøkonometri +45 353-31422 E-mail
Shupe, Cortnie Anne Postdoc Arbejdsmarkedøkonomi; offentlig økonomi; sundhedsøkonomi; politisk evaluering, anvendt mikroøkonometri +45 353-26539 E-mail
Skandalis, Daphné Tenure Track Adjunkt Arbejdsøkonomi, socialpolitik, arbejdsløshed, ulighed, jobsøgningsadfærd   E-mail
Starkov, Egor Tenure track adjunkt Anvendt teori, informationsøkonomi, teoretisk industriøkonomi, adfærdsøkonomi +45 353-27002 E-mail
Sunder-Plassmann, Laura Adjunkt International makroøkonomi; international finansøkonomi; makroøkonomi; statsgæld; statsbankerot +45 353-36944 E-mail
Søgaard, Jakob Egholt Tenure track adjunkt Offentlig Økonomi, Arbejdsmarkedsøkonomi, Anvendt mikroøkonometri, Ulighed +45 353-26541 E-mail
Sørensen, Bjørn Bo Ph.d.-stipendiat Economic complexity, development economics, structural transformation, foreign direct investment, export +45 353-36334 E-mail
Sørensen, Jesper Riis-Vestergaard Tenure track adjunkt Økonometri for tværsnits- og paneldata, semiparametriske og højdimensionelle estimationsmetoder,ikke-parametrisk identifikation, specifikationstest for semiparametriske modeller +45 353-34259 E-mail
Sørensen, Peter Birch Professor Makroøkonomi; miljøøkonomi; klimaforandringer; naturressourcer; forvaltning af offentlig økonomi +45 353-23015 E-mail
Sørensen, Peter Norman Professor Asymmetrisk information i økonomiske og finansielle forhold; hordeadfærd; prædiktionsmarkeder; de finansielle markeders mikrostruktur +45 353-23056 E-mail
Tarp, Finn Professor Udviklingsøkonomi; fattigdom; indkomstfordeling og vækst; mikro- og makroøkonomisk politik og modellering +45 353-23041 E-mail
Trifkovic, Neda Tenure track adjunkt Udviklingsøkonomi, landsbrugsøkonomi, fødevarepolitik, fødevarestandarder, globale værdikæder, kontraktproduktion, arbejdskraft +45 353-33642 E-mail
Tyran, Jean-Robert Karl Professor Adfærdsøkonomi; eksperimentel økonomi +45 353-23027 E-mail
Ullrich, Hannes Lektor Empirical Industrial Organization, Health Economics, Personnel Economics, Discrete Choice +45 353-37659 E-mail
Voigt, Stefan Tenure track adjunkt Markeders mikrostruktur; finansiel økonometrik; prisfastsættelse af aktiver; blockchain-teknologi; big data i finansielle applikationer   E-mail
Whitta-Jacobsen, Hans Jørgen Professor Makroøkonomi, offentlig økonomi, miljøregulering, vækst og indkomstfordeling +45 353-23030 E-mail
Willadsen, Helene Postdoc Adfærdsøkonomi, eksperimentel økonomi, børn og økonomi +45 353-35023 E-mail
Wingender, Asger Mose Adjunkt Økonomisk vækst; humankapital og uddannelse; politiske institutioner; strukturel transformation; økonomisk historie +45 353-21605 E-mail
Wohlfart, Johannes Tenure track adjunkt Finansiel adfærd, adfærdsøkonomi, forventning dannelse, anvendt mikroøkonometrik, eksperimentel økonomi +45 353-32061 E-mail
Wüst, Miriam Lektor Sundhedsøkonomi; anvendt mikroøkonometri; indsatser for børn og familier; familieøkonomi; +45 353-21365 E-mail
Yang, Artemis Videnskabelig assistent   E-mail
Zaccagni, Sarah Postdoc Sundhedsøkonomi; uddannelsesøkonomi; anvendt mikroøkonomi; adfærdsmæssige interventioner; sund aldring +45 353-37860 E-mail
le Maire, Daniel Lektor Arbejdsmarkedsøkonomi; søgeteori; anvendt mikroøkonometri +45 353-23063 E-mail