Administrationen på Økonomisk Institut

Specialkonsulent Pernille Bang er datamanager for CEBI (Center for Behavioral Economics and Inequallity).

Lokale 35, 35.2.17
Tlf. 353 37295

Specialkonsulent Jane Lykke Bøll supporterer fundraising og har ansvar for forskningskommunikation.

Lokale 26.0.28
Tlf.  353 31723

Fuldmægtig Elisabeth Casas Casanova har ansvar for undervisnings- og studieplanlægning.

Lokale 26.0.13
Tlf. 353 24702

Kontorfunktionær Tine Ceccardi er centeradministrator ved forskningscenteret CEBI (Center for Behavioral Economics and Inequallity).

Lokale 35.2.35
Tlf. 353 23002

Fuldmægtig Natasja Bülow Desauv(barselsorlov) yder Ledelsesstøtte og har ansvar for personaleplanlægning og den administrative support af Centre for Experimental Economics (CEE).

Lokale 26.0.24
Tlf.  353 26019

Kontorfunktionær Chila Nazeya Firouzi er ansvarlig for Receptionen samt for lokaleadministration og indkøb, og hun er sekretær for Centre for Applied Microeconometrics (CAM), Econometrics Group og MEHR.

Lokale 26.0.20
Tlf.  353 30531

Institutadministrator Peter Flindt har personaleledelsen af administrationen som sit ansvarsområde. Herunder hører budgetlægning og økonomistyring.

Lokale 26.0.00
Tlf.  353 23012

Fuldmægtig Joanna Mickiewicz Hagstrøm supporterer eksternt finansierede projekter og er event manager.

Lokale 26.0.30
Tlf. 353 37154

 

Kontorfunktionær Christel Brink Hansen er sekretær for Development Economics Research Group (DERG), Microeconomic Research Unit (MRU), Finance Research Unit (FRU), ledelsen, Institutrådet og Samarbejdsudvalget. Hjemmeside og intranet.

Lokale 26.0.25
Tlf.  353 23017

Studievejleder Ida Werliin Holm er ansvarlig for Vejledningssamtaler med studerende, arrangementer og indsatser knyttet til gennemførsel og trivsel. Er du studerende? Kontakt studievejlederen her.

Lokale 26.0.19
Tlf. 35 33 02 12

Fuldmægtig Lotte Hvidegaard er barselsvikar for Natasja Bülow Desauv. Lottes ansvarsområde er Ledelsesstøtte og personaleplanlægning, herunder det amerikanske jobmarked. Administration i forbindelses med Centre for Experimental Economics (CEE).

Lokale 26.0.24
Tlf.  353 26019

Korrespondent Charlotte Jespersen administrerer ph.d.-området, fraværsregistrering og barsel. Varetager også webredigering, Zeuthen Lectures og Workshop.

Lokale 26.0.29
Tlf.  353 23029

Fuldmægtig Louise Kolmos administrerer ansøgninger om merit- og enkeltfagskurser samt udvekslingsophold i udlandet.

Lokale 26.0.19
Tlf. 353 23073

Fuldmægtig Jens Roesdahl Lange administrerer BA-projekter, specialer og opgaver udenfor kursusregi samt dispensationer og faktureringer I forbindelse med åbent universitet

Lokale 26.0.15
Tlf. 353 31276

Fuldmægtig Dick Lerche administrerer dispensationer, studieaktivitetskrav, ansøgninger om merit og BAKA merit (for dig der ønsker at læse KA fag som BA studerende) og forlænget eksamenstid, samt gennemførselsvejledning af studerende. 

Lokale 26.0.15
Tlf. 353 32532

Fuldmægtig Ivan Lyngsaa har ansvar for økonomistyring og controlling.

Lokale 26.0.23
Tlf.  353 31829

Økonomimedarbejder Liana Pehrsson har ansvar for økonomistyringen af eksternt finansierede projekter.

Lokale 26.0.27
Tlf. 353 23031

Specialkonsulent Susanne Stoltz.  
Studiekoordinator.
Sekretær for Studienævnet, Aftagerpanelet og censorformanden. 

Lok. 26.0.19
Tlf. 353 23160

Fuldmægtig Katja Dall Svendsen har ansvar for meritansøgninger, absalonsupport, undervisningsevaluering, studiestatistik samt kursustilmelding og regeltjek i STADS.

Lokale 26.0.17
Tlf. 353 23256

Fuldmægtig Cammilla Bundgaard Toft er centeradministrator for grundforskningscentret FAMBUSS (Family Assets on Corporate Structures and Outcomes).

Lokale 26.0.26
Tlf.  353 33856

Kontorfunktionær Pia Lund Vestergaard har ansvar for  normregnskab, studienævnets budget og regnskaber samt controlling;
opgørelser for VIP/DVIP årsværk pr studieår; ferieregistrering samt ajourføring ved ophør.

Lokale 26.0.16
Tlf. 353 23049

Statistiker He Zhang (barselsorlov) er datamanager for FAMBUSS (Family Assets on Corporate Structures and Outcomes).

Lokale 26, 26.2.01
Tlf. 353 30674