Administrativt personale, Økonomisk Institut – Københavns Universitet

Økonomisk Institut > Ansatte > Administrationen

Administrationen


Postadresse:
Øster Farimagsgade 5, bygning 26
DK-1353 København K
Danmark
Tel: +45 353 23010
Fax: +45 353 23532
Mail: Economics@econ.ku.dk
 

Institutadministrator
Institutadministrator
Peter Flindt
Bygning 26, stuen - lok. 26.0.00
tlf.  353 23012
 
 
Personaleledelse og -administration, budgetlægning og økonomistyring.

Personale og Information
Kontorfunktionær
Tine Ceccardi
Bygning 35, 2. sal - lok. 35.2.35
Tlf. 353 23002
 
Centeradministrator ved forskningscenteret CEBI (Center for Behavioral Economics and Inequallity)

Kontorfunktionær
Christel Brink Hansen
Bygning 26, stuen - lok. 26.0.25
tlf.  353 23017
 
 
Sekretær for Development Economics Research Group (DERG), Microeconomic Research Unit (MRU), Finance Research Unit (FRU), ledelsen, Institutrådet og Samarbejdsudvalget. Hjemmeside og intranet.

Fuldmægtig
Natasja Bülow Hansen
Bygning 26, stuen - lok. 26.0.24
tlf.  353 26019
 
 
Ledelsesstøtte og personaleplanlægning, herunder det amerikanske jobmarked. Administration i forbindelse med Centre for Experimental Economics (CEE)

Fuldmægtig
Lotte Hvidegaard
Bygning 26, stuen - lok. 26.0.24
tlf.  353 26019

Ledelsesstøtte og personaleplanlægning, herunder det amerikanske jobmarked. Administration i forbindelses med Centre for Experimental Economics (CEE)

_______________________________________________________________________________________________________

Kontorfunktionær
Chila Nazeya Firouzi
Bygning 26, stuen - lok. 26.0.20
tlf.  353 30531
 

Receptionen, lokaleadministration og indkøb. Sekretær for Centre for Applied Microeconometrics (CAM), Econometrics Group og MEHR.

Fuldmægtig
Cammilla Bundgaard Toft
Bygning 26, stuen - lok. 26.0.26
tlf.  353 33856
 
 
Centeradministrator ved forskningscenteret FAMBUSS.

Korrespondent
Charlotte Jespersen
Bygning 26, stuen - lok. 26.0.29
tlf.  353 23029
 
Ph.d.-sekretær (link), sekretær for Zeuthen Lectures og Workshop, sprog og kommunikationsopgaver, registrering af: fravær, sygefravær, barsel, forældreorlov og omsorgsdage.

Økonomi - Intern og ekstern
Økonomimedarbejder
Liana Pehrsson
Bygning 26, stuen - lok. 26.0.27
tlf. 353 23031
Ekstern virksomhed - økonomistyring.

Fuldmægtig
Ivan Lyngsaa
Bygning 26, stuen - lok. 26.0.23
tlf.  353 31829
 
 
Økonomistyring og controlling.

Studieadministration
Fuldmægtig
Louise Kolmos
Bygning 26, 26.0.19
tlf. 353 23073

 
 
Administration i forbindelse med ansøgninger om merit- og enkeltfagskurser samt administration af udlandsområdet.

Fuldmægtig
Dick Lerche
Bygning 26, stuen - lok. 26.0.17
tlf. 353 32532

 
Administration af dispensationer, studieaktivitetskrav, ansøgninger om merit og BAKA merit (dvs. hvis du ønsker at læse KA fag som BA studerende) og forlænget eksamenstid, samt gennemførselsvejledning af studerende. 

Specialkonsulent
Susanne Stoltz
Bygning 26, stuen - lok. 26.0.19
tlf. 353 23160

 
 
Studiekoordinator. Sekretær for Studienævnet, Aftagerpanelet og censorformanden. Administration af BA-projekter og specialer.

Fuldmægtig
Katja Dall Svendsen
Bygning 26, stuen - lok. 26.0.17
tlf. 353 23256

 

Behandling af meritansøgninger (meritansvarlig). Absalonsupport, undervisningsevaluering, studiestatistik. Kursustilmelding og regeltjek i STADS.


Kontorfunktionær
Pia Lund Vestergaard
Bygning 26, stuen - lok. 26.0.16
tlf. 353 23049

 
 
Økonomistyring og budgetlægning (Studienævnet). Normregnskab. Studenterfaciliteter (Cafélitten), Økonomisk Instituts besøgsordning (link), ferieregistrering.

Fuldmægtig
Elisabeth Casas Casanova
Bygning 26, stuen - lok. 26.0.13
tlf. 353 24702

 
Undervisnings- og eksamensplanlægning.

Studievejledning
Studievejleder
Ida Werliin Holm
Bygning 26, stuen - lok. 26.0.19
tlf. 35 33 02 12
 
 

Vejledningssamtaler med studerende, arrangementer og indsatser knyttet til gennemførsel og trivsel.
Er du studerende? Kontakt studievejlederen her.


Forskerstøtte og -kommunikation
Specialkonsulent
Jane Bøll
Bygning 26, stuen - lok. 26.0.28
tlf.  353 31723
 
 
Forskerstøtte og forskningskommunikation.

Datamanagement
Specialkonsulent
Pernille Bang
Bygning 35, 35.2.17
tlf. 353 37295
 
 
Datamanagement for CEBI

Statistiker
He Zhang (barselsorlov)
Bygning 26, 26.2.01
tlf. 353 30674
 
 
Datamanagement for FAMBUSS