Administrationen på Økonomisk Institut

Pernille Bang

Specialkonsulent Pernille Bang er datamanager for CEBI (Center for Behavioral Economics and Inequallity).

Lokale 35, 35.2.17
Tlf. 353 37295
E-mail: pernille.bang@econ.ku.dk

graphic: person

Specialkonsulent Jane Lykke Bøll supporterer fundraising og har ansvar for forskningskommunikation.

Lokale 26.0.28
Tlf.  353 31723
E-mail: jane.boll@econ.ku.dk

graphic: person

Fuldmægtig Elisabeth Casas Casanova har ansvar for undervisnings- og studieplanlægning.

Lokale 26.0.13
Tlf. 353 24702
E-mail:  ecc@econ.ku.dk

Tine Ceccardi

Kontorfunktionær Tine Ceccardi er centeradministrator ved forskningscenteret CEBI (Center for Behavioral Economics and Inequallity).

Lokale 35.2.35
Tlf. 353 23002
E-mail: tine.cecardi@econ.ku.dk

Chila Firouzi

Kontorfunktionær Chila Nazeya Firouzi er ansvarlig for Receptionen samt for lokaleadministration og indkøb, og hun er sekretær for Centre for Applied Microeconometrics (CAM), Econometrics Group og MEHR.

Lokale 26.0.20
Tlf.  353 30531
E-mail: chila.firouzi@econ.ku.dk

Peter Flindt

Institutadministrator Peter Flindt har personaleledelsen af administrationen som sit ansvarsområde. Herunder hører budgetlægning og økonomistyring.

Lokale 26.0.00
Tlf.  353 23012
E-mail: peter.flindt@econ.ku.dk

Joanna Hagstrøm Fuldmægtig Joanna Mickiewicz Hagstrøm supporterer eksternt finansierede projekter og er event manager.

Lokale 26.0.30
Tlf. 353 37154
E-mail: jmh@econ.ku.dk

 

graphic: person Kontorfunktionær Christel Brink Hansen er sekretær for Development Economics Research Group (DERG), Microeconomic Research Unit (MRU), Finance Research Unit (FRU), ledelsen, Institutrådet og Samarbejdsudvalget. Hjemmeside og intranet.

Lokale 26.0.25
Tlf.  353 23017
E-mail: christel.brink.hansen@econ.ku.dk
graphic: person Studievejleder  Ida Werliin Holm er ansvarlig for vejledningssamtaler med studerende, arrangementer og indsatser knyttet til gennemførsel og trivsel. Er du studerende? Kontakt studievejlederen her.

Lokale 26.0.19
Tlf. 35 33 02 12
E-mail: iwh@econ.ku.dk

Lotte Hvidegaard

Fuldmægtig Lotte Hvidegaard yder ledelsesstøtte og er ansvarlig for personaleplanlægning, herunder det amerikanske jobmarked. Administration i forbindelses med Centre for Experimental Economics (CEE).

Lokale 26.0.24
Tlf.  353 26019
E-mail: lotte.hvidegaard@econ.ku.dk

Charlotte Jespersen

Korrespondent Charlotte Jespersen administrerer ph.d.-området, fraværsregistrering og barsel. Varetager også webredigering, Zeuthen Lectures og Workshop.

Lokale 26.0.29
Tlf.  353 23029
Email: charlotte.jespersen@econ.ku.dk

Louise Kolmos

Fuldmægtig Louise Kolmos administrerer ansøgninger om merit- og enkeltfagskurser samt udvekslingsophold i udlandet.

Lokale 26.0.19
Tlf. 353 23073
E-mail: louise.kolmos@econ.ku.dk

graphic: person

Fuldmægtig Jens Roesdahl Lange administrerer BA-projekter, specialer og opgaver udenfor kursusregi samt dispensationer og aflønning af eksterne vejledere.

Lokale 26.0.15
Tlf. 353 31276
Email: jrl@econ.ku.dk

graphic: person

Fuldmægtig Lartey Godwin Lawson er dataadministrator på FAMBUSS.

Lokale 26.2.01
Tlf. 353 27382
Email: lgl@econ.ku.dk

 

graphic: person

Fuldmægtig Dick Lerche administrerer dispensationer, studieaktivitetskrav, ansøgninger om merit og BAKA merit (for dig der ønsker at læse KA fag som BA studerende) og forlænget eksamenstid, samt gennemførselsvejledning af studerende. 

Lokale 26.0.15
Tlf. 353 32532
Email: dick.lerche@econ.ku.dk

Ivan Lyngsaa

Fuldmægtig Ivan Lyngsaa har ansvar for økonomistyring og controlling.

Lokale 26.0.23
Tlf.  353 31829
Email: ivan.lyngsaa@econ.ku.dk

Liana Pehrsson

Økonomimedarbejder Liana Pehrsson har ansvar for økonomistyringen af eksternt finansierede projekter.

Lokale 26.0.27
Tlf. 353 23031
Email: liana.pehrsson@econ.ku.dk

graphic: person

Administrativ IT Kim Petersen er ansvarlig for den administrative IT

Lokale 26.0.02
Tlf. 353 23667
Email: kp@econ.ku.dk

Susanne Stoltz

Specialkonsulent Susanne Stoltz.  
Studiekoordinator.
Sekretær for Studienævnet, Aftagerpanelet og censorformanden. 

Lok. 26.0.19
Tlf. 353 23160
Email: susanne.stoltz@econ.ku.dk


Katja Svendsen

Fuldmægtig Katja Dall Svendsen har ansvar for meritansøgninger, absalonsupport, undervisningsevaluering, studiestatistik samt kursustilmelding og regeltjek i STADS.

Lokale 26.0.17
Tlf. 353 23256
Email: katja.dall.svendsen@econ.ku.dk

Cammilla Toft

Fuldmægtig Cammilla Bundgaard Toft er centeradministrator for grundforskningscentret FAMBUSS (Family Assets on Corporate Structures and Outcomes).

Lokale 26.0.26
Tlf.  353 33856
Email: cammilla.toft@econ.ku.dk

Pia Vestergaard

Kontorfunktionær Pia Lund Vestergaard har ansvar for normregnskab, studienævnets budget og regnskaber samt controlling; opgørelser for VIP/DVIP årsværk per studieår; ferieregistrering samt ajourføring ved ophør.

Lokale 26.0.16
Tlf. 353 23049
Email: pia.vestergaard@econ.ku.dk