12. april 2012

Nyt center skal udvikle innovativ økonomisk tænkning

INNOVATIVE ØKONOMER

Den globale finanskrise har fået tusindvis af økonomer verden over til at tænke økonomi i nye baner for at løse økonomiske og sociale udfordringer. I dag spiller langvarige ubalancer en vigtig rolle, som gængse teorier ikke har med. Mandag den 16. april åbner et nyt center på Økonomisk Institut på Københavns Universitet, INET Copenhagen Center. Det skal give plads til, at en ny og innovativ retning inden for økonomi kan udvikle sig som del af et internationalt netværk.

Finanskrisen har rystet verden og rusket op i mange af verdens økonomer. Krisen viser, hvor galt det kan gå, når aktørerne på finansmarkederne fejler og det har fået tusindvis af økonomer til at tænke i nye og innovative baner:

- Økonomi har udviklet sig i en matematisk retning, hvor alt, der ikke passer ind, skæres væk. Kravene til matematisk præcision betyder ofte, at økonomer mister det essentielle, nemlig ubalancerne. Men økonomi er fundamentalt set en samfundsvidenskab som både påvirker og påvirkes af menneskelig adfærd. Hvis denne vekselvirkning udelukkes fra modelanalysen, kan det være en hindring for at opnå brugbare resultater, forklarer økonomiprofessor Katarina Juselius, der bliver direktør for det nye center.

Professor Katarina Juselius

Ifølge Katarina Juselius er det derfor vigtigt, at den økonomiske forskning udvikler modeller som fokuserer på vedvarende ubalancer i den finansielle verden, fx arbejdsløshed og stigende huspriser, og effekten på den reale økonomi. Hun mener, det er den eneste måde, vi kan løse aktuelle økonomiske og sociale udfordringer og ruste os til fremtidige kriser.

Et alternativ til mainstream

I tæt samarbejde med blandt andre professor Roman Frydman fra New York University, skal Katarina Juselius stå i spidsen for at udvikle en ny tilgang til økonomi, der udfordrer mainstream økonomisk tænkning.

Det nye danske center, der hedder ’The Institute for New Economic Thinking (INET) Center on Imperfect Knowledge Economics’ er det fjerde af sin slags i verden og indgår i det internationale INET-netværk, der blev etableret i 2009. I dag deltager tusindvis af økonomer verden over - lige fra nobelpristagere til studerende - i netværkets åbne debat om økonomi.

Magtfulde finansielle markeder

Katarina Juselius påpeger, at økonomiske aktørers viden ikke er fuldkommen, og det mener hun, at økonomiske modeller skal tage højde for. Hun fortæller, at den fremherskende økonomiske forståelse bygger på en række basale antagelser, der på den ene side muliggør en matematisk modelanalyse, men på den anden side er alt for urealistiske til at danne beslutningsgrundlag i en verden karakteriseret af magtfulde finansielle markeder:

- Billedet blev tydeligt i begyndelsen af den globale finanskrise, hvor de traditionelle økonomiske modeller mislykkedes i at forudse krisen. Politiske beslutningstagere blev taget på sengen, mange hjælpepakker kom for sent, og der var stor usikkerhed om, hvad der skulle til for at afværge en økonomisk katastrofe, siger Katarina Juselius.

Fokus på ubalancer

På INET-centeret skal forskerne især fokusere på at forstå selvforstærkende og vedvarende ubalancer i de finansielle markeder. Ubalancerne kan potentielt have stor effekt på nationaløkonomien og kan med tiden udvikle sig til økonomiske kriser.

Som eksempel på vedvarende ubalancer nævner Katarina Juselius, at arbejdsløsheden kan vokse over en længere periode på fem-seks år, eller at huspriserne og aktiepriserne kan stige mere end deres ligevægtsværdi i en tilsvarende årrække. Det er længere perioder end teorierne tilsiger, og derfor kan de fleste økonomiske modeller ikke forklare denne type fænomener.

Åbning af INET Copenhagen Center

Rektor på Københavns Universitet Ralf Hemmingsen åbner centeret mandag den 16. april kl. 10 på Københavns Universitet, Bispetorvet 3, Alexandersalen, 1488 København K.

Senere på formiddagen vil der være en drøftelse af den europæiske gældskrise mellem professor Niels Thygesen, formand for bestyrelsen af det danske center, og den internationalt kendte forretningsmand og filantrop George Soros, hvis grundlæggende idéer, centeret udforsker og bygger videre på.

Pressen er velkomne ved tilmelding til Nina Søgaard, nina.sogaard@econ.ku.dk, Økonomisk Institut, Københavns Universitet. Der er et begrænset antal pladser.