2. december 2013

Forskere får ny viden om banklån til afrikanske kvinder

VÆKST

I Afrika har kvindelige ejere af små virksomheder nemmere ved at få banklån end mænd i samme situation. Skævvridningen opstår, fordi politikere og udenlandske bistandsorganisationer med deres fokus på banklån til kvinder er skyld i, at afrikanske banker baserer deres lånevillighed på køn. Dermed er der - stik modsat hensigten - risiko for at hæmme væksten i den private sektor, konkluderer forskere fra Københavns Universitet i ny undersøgelse.

Der er over seks procentpoint større chance for, at små virksomheder med kvindelig ejer kan få lån i forhold til, hvis virksomheden har mandlige ejere.

Andelen af virksomheder med kvindelige ejere er lavere i Afrika end andre steder i verden. Men når en afrikansk kvinde først bryder igennem som iværksætter med en lille virksomhed, er chancerne for at få et banklån bedre, end for en tilsvarende virksomhed drevet af en mand. Til gengæld bliver mandlige afrikanske virksomhedsledere favoriseret, når det gælder banklån til mellemstore virksomheder. Det viser forskere fra Københavns Universitet, der har analyseret vækstperspektiverne i de afrikanske bankers lån. Resultaterne er netop publiceret i det videnskabelige tidsskrift Journal of Development Studies.

Undersøgelsen viser helt konkret, at der er mere end seks procentpoint større chance for, at små virksomheder med kvindelig ejer kan få lån, i forhold til, hvis virksomheden har mandlige ejere. Det omvendte gælder for de store virksomheder med flere end 50 ansatte, hvor der er en forskel på mere end seks procentpoint sandsynlighed for, at kvindelige ejere bliver nægtet lån i forhold til mændene.

- Afrikanske kvinder har generelt ringere vilkår end afrikanske mænd i mange af livets spørgsmål, også når det gælder muligheden for opstart af virksomheder. Men lige præcis, når det kommer til banklån til drift af små virksomheder, viser det sig, at kvinderne bliver forfordelt. Det gør de, fordi de afrikanske banker får støtte af donororganisationer som fx Danida til at støtte kvindelige virksomhedsejere. Derfor har de afrikanske banker en tendens til at give lån til kvinderne frem for mændene, selvom mændene måske har bedre investeringsprojekter og forretningsidéer, siger professor ved Økonomisk Institut Henrik Hansen, der sammen med professor John Rand fra Institut for Fødevarer og Ressourceøkonomi står i spidsen for forskningen.

Virksomheder ejet af kvinder er ikke mere profitable

Forskerne har set på data fra 4.838 virksomheder i 16 afrikanske lande syd for Sahara indsamlet af Verdensbanken. Verdensbanken har bl.a. spurgt virksomhederne, hvilket køn ejeren har, hvad de omsætter for, om de har banklån m.v. Ud fra tallene har forskerne kunnet konstatere, at de små virksomheder ejet af kvinder har samme produktivitet og kapacitetsudnyttelse som virksomheder eget af mænd, mens deres profitrate faktisk er lavere. Dermed kan de konstatere, at der ikke umiddelbart er nogen god grund til at favorisere lån til de kvindelige ejere.

- Bistandsorganisationer som fx Danida poster penge i bankernes mulighed for at give lån til at investere i og drive virksomheder, fordi deres håb er, at det vil føre til vækst i den private sektor i Afrika. Men når organisationerne giver bankerne grønt lys til at gøre det nemmere for kvinderne end for mændene at låne i stedet for at fokusere på forretningsideens karakter, risikerer de i værste fald at hæmme væksten, siger John Rand.

- Vores analyser af tallene fra Verdensbanken viser, at virksomheder ejet af kvinder ikke klarer sig bedre. Det giver anledning til at spørge, om man ikke bør fokusere på den gode forretningside frem for køn for at øge væksten i den private sektor i Afrika. I hvert fald, når det det er vækst, der er hensigten med støttekronerne. Vores forskning siger ikke noget om de afledte effekter af bedre banklån til kvindelige virksomhedsejere. Fx hvorvidt det kan betale sig at favorisere kvinderne, fordi de så sørger for, at deres børn får en uddannelse og bedre sundhed, da det er kvinderne, der står med ansvaret for børnene, siger Henrik Hansen.

Modsat fortegn for banklån til mellemstore virksomheder

I den videnskabelige artikel viser forskerne også, hvordan det er mandlige afrikanske virksomhedsledere, der bliver favoriseret, når det gælder banklån til mellemstore virksomheder.

- Ud fra et ligestillingsperspektiv er det selvfølgelig lige så uheldigt, at mændene bliver favoriseret i forhold til kvinder i de mellemstore virksomheder. Men det er ikke de mellemstore virksomheder, donororganisationer og politikere fokuserer på for at skubbe til væksten i den private sektor i Afrika, og det er vækstperspektivet, vi har undersøgt, siger John Rand.

Undersøgelsen er netop publiceret i det videnskabelige tidsskrift Journal of Development Studies.

Kontakt
Professor John Rand
Mobil: 24 48 12 59