26. april 2012

Danske økonomistuderende bedst til fødselsvægt

Mor og barn statistik

Økonomistuderende fra Københavns Universitet vinder guld i 'Econometric Game 2012'. Hold fra 30 internationale universiteter har netop dystet i Amsterdam om at beregne rygnings effekt på spædbørns fødselsvægt. KU's studerende lagde sig i spidsen med en kritisk tilgang til årets case og vandt over både Aarhus og Harvard.

- På økonomiuddannelsen på Københavns Universitet lærer vi, at vi ikke skal tage publicerede resultater for givet og får udviklet en selvstændig, kritisk sans. Vores tilgang var langt mere kritisk end de andre universiteters, og det var klart medvirkende til at vi løb med pokalen, siger ph.d.-studerende Anna Folke Larsen, Økonomisk Institut.

Vinderholdet til Econometrig Game 2012 i AmsterdamSammen med fire studerende fra Økonomisk Institut deltog Anna Folke Larsen i den internationale konkurrence for økonomistuderende ’Econometric Game 2012’ i Amsterdam i sidste uge. Holdet vandt guld for deres løsning af casen ’rygnings effekt på spædbørns fødselsvægt’, hvor de blandt andet stiller spørgsmålstegn ved anvendte økonometriske metoder i opgavematerialet.

Fald i fødselsvægt på 90 gram

Hvert hold finder selv frem til de teorier og metoder, som kommer tættest på at beregne og forklare sammenhængen mellem rygning og fødselsvægt:

- En lang række faktorer har Mor og babybetydning for spædbørns fødselsvægt. Kost, motion, alkoholforbrug, gener og mødrenes almene sundhed i det hele taget, har også stor betydning for vægten. Det gør det svært at pege på rygning som den direkte årsag til, at børn af rygere vejer mindre ved fødslen. Vi nåede dog frem til med en vis sikkerhed at kunne sige, at der er en direkte sammenhæng mellem at ryge otte cigaretter om dagen under hele graviditeten og et fald i fødselsvægten på 90 gram, og muligvis mere, siger Anna Folke Larsen.

Om Econometric Game

Econometric Game 2012 fandt sted i Amsterdam fra den 17. – 19. april 2012. I konkurrencen deltog 30 økonometri-hold fra førende europæiske universiteter og enkelte universiteter fra USA og Canada. Førstepladsen gik til Københavns Universitet, andenpladsen til Århus Universitet og tredjepladsen til Harvard University. Umiddelbart efter fulgte en række europæiske top-universiteter som Oxford University og London School of Economics.

2012-casen gik ud på at identificere og estimere den kausale effekt af rygning under graviditet på spædbørns fødselsvægt. Den primære økonometriske udfordring bestod i at tage højde for en række uobserverbare helbredsmæssige faktorer, som potentielt også påvirker børns fødselsvægt: www.econometricgame.com