Nyttige Informationer – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Polit > Undervisning > Lektionsplan E09 v. 2 > Nyttige Informationer

Nyttige informationer

Nyttige informationer om bl.a.:

- forslag og tilmelding til øvelser
- lokaler til læsegrupper
- salg af noter og printkort
- ferie-/fridage

Studiekontor (Økonomi): Salg af noter, kopikort og printkort.


Pc-kælderen: Åbningstider mandag-fredag kl. 8-18 i semesterperioden, se i øvrigt IBT's hjemmeside her.

Holdplacering

Placering på hold af studerende, der vil gennemgå undervisning på årsprøverne for 2. gang, sker ved henvendelse på studievejledningen, Studiestræde 6, porten tv. st.

Lokaler til gruppearbejde

Der vil i forårssemestret blive stillet nedenstående lokaler til rådighed for de studerende til benyttelse til gruppearbejde nogle eftermiddage om ugen.

Mandag kl. 14-16: CSS 2.0.42, 2.2.55, Metro 3, Metro 4, HO 8
Tirsdag kl. 14-16: Bisp 203, Bisp 204, Metro 2, Metro 3
Torsdag kl. 14-16: CSS 1.0.10, 1.1.17, Metro 4, Metro 6, Trin 52


Rygeforbud: Opmærksomheden henledes på, at der er rygeforbud i alle offentlige kontorer, herunder også undervisningslokalerne.

Ferier/fridage:

Alle officielle helligdage (Kun på selve dagen)
1. maj
Påskeferie: fra og med onsdag før påske til og med 2. påskedag
Erstatningslokale til manglende undervisning kan rekvireres hos Hanne Bengtsson, tlf. 353 23050.

Kurser om studieteknik

Pædagogisk Center Samfundsvidenskab udbyder hvert semester kurser om studieteknik, læs mere her www.samf.ku.dk/pcs

Afleveringsfrist for Bachelorprojekt, 3.årsprøve

Afleveringsfristen for BA-projekt på 3.-årsprøve meddeles på hjemmesiden for projektvejledning. Opgaven afleveres både som en fil i PDF-format og to eksemplarer på studievejledningen. Læs mere om BA-projektskrivning på hjemmesiden.

Økonomiske øvelser og frie seminarer

Forslag til økonomiske øvelser og frie seminarer der udbydes efterår 09 skal være studienævnet i hænde senest 20. februar 09.
Tilmelding: Øvelsestilmeldingen foregår i uge 11, dvs. at sidste frist for rettidig tilmelding er søndag den 15. marts 09 kl. 15.00. Læs mere om øvelsestilmeldingen på hjemmesiden for øvelser.

Bekræftelsesfase: Offentliggørelse af holdlister sker i slutningen af uge 13.
Når holdfordelingen er offentliggjort, skal man bekræfte sit ønske om deltagelse. Bekræftelse skal ske fra
30. marts - 5. april kl. 15.00 senest.
I uge 17 fra kl. 12.00 mandag den 20. til og med søndag den 26. april senest kl. 15.00 vil der være mulighed for resttilmelding på øvelser.

Aftalemøder: Aftalemøderne afholdes sædvanligvis i i slutningen af semesteret. Hold dog øje med hjemmesiden. Ved dette møde aftaler de studerende og underviseren det nærmere forløb af øvelsen, og de forskellige emner fordeles. Udeblivelse fra aftalemødet kan kun ske efter aftale med den pågældende underviser og studievejledningen, ellers fratages man pladsen på øvelsen. NB. Der er mødepligt til aftalemødet - også hvis du er på venteliste! Afbud meddeles til Studievejledningen og til vejleder.

Meritgivende kurser fra andre studier:

Tilmeldingsfristen fastsættes af de enkelte studienævn. Det er derfor en god idé at kontakte fagets studievejledning i god tid. For en række fag vil det være en forudsætning, at faget er forhåndsgodkendt af Økonomisk Studienævn, for at en optagelse kan finde sted.
Ansøgninger vedr. godkendelse af studieforløb ved udenlandske universiteter, skal fremsendes til Økonomisk Studienævn. Ansøgningsblanketter til sådanne forhåndsgodkendelser kan afhentes på Studievejledningen. Man skal regne med ca. 6 ugers ekspeditionstid fra ansøgningen er Studienævnet i hænde, til svaret foreligger.
Yderligere oplysninger kan fås på Studievejledningen, Studiestræde 6, porten tv., stuen, tlf. 35 32 30 52.

Tilmelding til meritkurser og åben uddannelse:

Tilmelding sker hos Studievejledningen, hvor ansøgningsskemaer samt plan over fagudbud kan afhentes. Fristen for tilmelding er hhv. den 15. januar for forårssemestret og den 15. august for efterårssemestret.

Fag/seminarer taget ved Center for Afrika-studier:

Vedr. fag/seminarer taget ved Center for Afrika-studier er der udarbejdet retningslinjer for overførsel af disse til økonomistudiet. Center for Afrikastudier - http://www.teol.ku.dk/cas/

Socrates/Erasmussamarbejde

I forb.m. Socrates/Erasmussamarbejdet med universiteter i Bielefeld, Barcelona, Wien, Lissabon, Alicante, Venedig, Bologna og München er der for studieåret 2009/2010 ansøgningsfrist 1. marts 2009.
Yderligere information fås hos Studievejledningen, Studiestræde 6, porten tv.st., tlf. 35 32 30 52.