Re-eksamen febr. 12 – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Polit > Undervisning > Lektionsplan E11 > Re-eksamen febr. 12

Re-eksamen februar 12
Plan for the re-exam February 2012
 

Tilmelding: På KUnet i perioden mandag 30. januar - mandag 13. februar 2012

Som udgangspunkt har de enkelte fag samme eksamensform ved reeksamen som ved den ordinære vintereksamen december 11/januar 12, dog tages der forbehold for ret til ændringer i eksamensformen afhængig af antal deltagere.
Hvis eksamensformen ændres fra skriftlig til mundtlig ændres eksamensdatoen også.
Man skal tjekke sin selvbetjening for evt. ændringer. Ændres eksamensformen til mundtlig eksamen, vil der være obligatorisk aflevering af synopsis den 17. februar 12 kl. 12.00.

Studerende kan kun tilmelde sig reeksamen i fag, som de har deltaget i men ikke har bestået i december 11 eller januar 12.

Registration at KUnet Monday 30th January - Monday 13th February 2012

Changes in the type of exam compared with the exams in December 11/January 12 may occur. The type of exam offered at the re-examinations depends on the number of registered participants.
Be aware that changes from written to an oral exam means changes of date for the exam.
The plan stated below is therefore only tentative. We strongly encourage that everyone check their status at the student self-service to see any changes. Given an oral exam is offered all students must hand in a synopsis for the course no later than February 17th 2012, 12:00. The synopsis must be approved by the teacher.

Students can only register for re-examinations in courses which they have participated in but not passed at the exam in December 11 or January 12.

1.årsprøve / 1st Year
Matematik A  21.02 kl.9-11 2 t. skriftlig uden hjælpemidler (heller ikke lommeregner eller nogen former for cas-værktøjer)
Samfundsbekrivelse A  19.02 8 timers tag-hjem 09.00-17.00.
Økonomiske principper A  23.02 kl. 9-11 2 timers skriftlig uden hjælpemider
Økonomiske principper B  21.02 kl. 13-15 2 timers skriftlig uden hjælpemider.
Matematik B  22.02 kl. 9-12   3 t. skriftlig alle hjælpemidler tilladt bortset fra lommeregner og cas-værktøjer
Mathematics B 27.-29.02 oral with writing a mandatory synopsis which must be handed in 17th February 12:00 to samf-fak@samf.ku.dk
Samfundsbeskrivelse B 27.-29.02   Mundtlig med obligatorisk synopsisaflevering til samf-fak@samf.ku.dk den 17. februar 12:00
Erhvervsøkonomi  27.-29.02  Mundtlig med obligatorisk synopsisaflevering til samf-fak@samf.ku.dk den 17. februar 12:00
Business economics  27.-29.02 oral with writing a mandatory synopsis which must be handed in 17th February 12:00 to samf-fak@samf.ku.dk
2. år / 2nd Year

Økonomisk historie

Eksamen indeholder opgaver til hhv. Danmarks Økonomiske historie og Europe in the World Economy – An Economic History

27.-29.02  Mundtlig med obligatorisk synopsisaflevering til samf-fak@samf.ku.dk den 17. februar 12:00
Makro A/Macro A  21.02 kl. 9-12  3 hours written, closed book. Opgaven stilles på engelsk og skal besvares på dansk hvis man er tilmeldt eksamen på dansk
Mikro A / Micro A  23.02 kl. 9-12 3 hours written, closed book. Opgaven stilles på engelsk og skal besvares på dansk hvis man er tilmeldt eksamen på dansk
Økonometri A

 24.02 kl. 9-12

3 timer skr. med hjælpemidler
Econometrics A 27.-29.02 oral with writing a mandatory synopsis which must be handed in 17th February 12:00 to samf-fak@samf.ku.dk
Econometrics B / Økonometri B 27.-29.02 oral with writing a mandatory synopsis which must be handed in 17th February 12:00 to samf-fak@samf.ku.dk
 
The exam question will be based on the take home assignment from the ordinary exam. However, questions might be based on all parts of the exam syllabus.

As a prerequisite, the student must be well-informed about the take-home assignment and its problem solving (problem formulation, grading instructions and SAS-program is available on the course-site in Absalon)

The students will be tested in the syllabus corresponding to the official course description of Econometrics B. This includes testing of skills in making estimations applying various methods and skills in using specified parameter estimates in a specific estimation of an economic problem.

Macro B  20.02 kl. 9-12 3 hour written closed book
Makro B  20.02 kl. 9-12

3 timer skr. uden hjælpemidler

Eksamensopgaven vil være på engelsk, de studerende der er tilmeldt eksamen på dansk skal løse den engelske opgave men kan besvare på dansk.

Micro B  22.02 kl. 9-12 3 hour written closed book
Mikro B  22.02 k. 9-12

3 timer skr. uden hjælpemidler

Eksamensopgaven vil være på engelsk, de studerende der er tilmeldt eksamen på dansk skal løse den engelske opgave men kan besvare på dansk.

Economic History  27.-29.02 oral with writing a mandatory synopsis which must be handed in 17th February 12:00 to samf-fak@samf.ku.dk
3. år / 3rd Year
Macro C  20.02 kl. 9-12 3 hours written, closed book
Micro C  22.02 kl. 9-11 2 hours written closed book
Kandidatfag og valgfag/ Master and elective courses
Advanced development economics - macro aspects  21.02 kl. 9-12 3 hours written closed book
Advanced Macroeconometrics  27.-29.02 oral with writing a mandatory synopsis which must be handed in 17th February 12:00 to samf-fak@samf.ku.dk
Advanced Macro 2  2.-29.02  oral with writing a mandatory synopsis which must be handed in 17th February 12:00 to samf-fak@samf.ku.dk
Advanced Microeconometrics 27.-29.02 oral
Anvendte generelle ligevægtsmodeller 27.-29.02 mundtlig
Behavioral economics and finance  20.02 kl. 9-11 2 hours written closed book
Contract theory  24.02 kl. 9-12 3 hours written closed book
Corporate finance and incentives  24.02 kl. 9-12 3 hours written closed book
The Danish Welfare Model  24.-29.02  5 days take-home
Dynamic Models  23.02 kl. 9-12 3 hours written
books on mathematics and own notations and written solutions of exercises are allowed being used, no calculators or case tools are allowed
The Economics of banking  22.02 kl. 9-12 3 hours written closed book
The Economics of EU  27.02 kl. 9-12 3 hours written closed book
Europe in the World Economy - An Economic History
Only for international students
 27.-29.02  oral with writing a mandatory synopsis which must be handed in 17th February 12:00 to samf-fak@samf.ku.dk
Financial econometrics A  21.02 kl. 9-12 3 hours written
Forvaltningsret  23.02 kl. 9-12 3 timer uden hjælpemidler
Game theory  27.-29.02  oral with writing a mandatory synopsis which must be handed in 17th February 12:00 to samf-fak@samf.ku.dk
History of economic thought 25.02 10.00 - 27.02 10.00 48 hours take home
International monetary economics  23.02 kl. 9-12 3 hours written closed book
International Trade and investment  20.02 k. 9-12 3 hours written closed book
Lineære modeller  27.-29.02  oral with writing a mandatory synopsis which must be handed in 17th February 12:00 to samf-fak@samf.ku.dk
Operation Research  27.-29.02 oral with writing a mandatory synopsis which must be handed in 17th February 12:00 to samf-fak@samf.ku.dk
Social norms and public policy  27.-29.02 oral with writing a mandatory synopsis which must be handed in 17th February 12:00 to samf-fak@samf.ku.dk
Strategic management 5 Ects 27.-29.02 oral
Strategic management 7½ Ects 27.-29.02 oral
Tax policy 27.-29.02 oral with writing a mandatory synopsis which must be handed in 17th February 12:00 to samf-fak@samf.ku.dk
Telecommunications economics 27.-29.02 oral with writing a mandatory synopsis which must be handed in 17th February 12:00 to samf-fak@samf.ku.dk
Transportation economics 27.-29.02 oral
Økonomiske prognoser i praksis  27.-29.02 Mundtlig med obligatorisk synopsisaflevering til samf-fak@samf.ku.dk den 17. februar 12:00