Revision af 2008-studieordningen – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Polit > Nyheder > Nyheder på Polit-studiet > Revision af 2008-studi...

24. august 2010

Revision af 2008-studieordningen

Den 1. september træder en revision af 2008-studieordningerne  i kraft.

Ændringerne i studieordningerne skyldes primært ændringer i de relaterede bekendtgørelser. De vigtigste ændringer beskrives kort herunder:

  • Ændring af klageregler - fremover kan bedømmeren ikke give en ny karakter, men kun enten afvise klagen, indstille til ny bedømmelse med en ny bedømmer eller indstille til ny eksamination. Ny bedømmelse eller omprøve kan resultere i en lavere karakter.
  • Muligheden for lydeksamen ved mundtlig eksamen bortfalder
  • Revision af 3. årskravet - Tidligere skulle man have bestået 2. år. før man kunne påbegynde 3. år. Fremover skal man have bestået alle obligatoriske fag på 2. år, før man kan påbegynde 3. år.
  • Ændring af eksamensformer - langt de fleste skriftlige eksamener nu er tre timer.

De nye nye udgaver af 2008-studieordningerne kan ses her.