Vejledervalg – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Polit > Uddannelsens forløb > Speciale > Vejledervalg

Vejledervalg

Information om vejledervalg, interne og eksterne vejledere, forventninger og proces.

Søg en vejleder - søgemaskine

Du kan bruge den simple søgemaskine til at søge blandt vores fastansatte undervisere.

NB: Ph.d.- studerende kan have begrænset mulighed for at vejlede.

Intern vejleder

Du skal selv finde en vejleder blandt instituttets fastansatte undervisere eller blandt de eksterne lektorer, som er tilknyttet instituttet.

Hvis du har problemer med at finde en vejleder, kan du henvende dig i Specialeadministrationen, hvor vi kan hjælpe dig med forslag til vejledere.

Ekstern vejleder

Du har mulighed for at søge om en ekstern vejleder.

I visse tilfælde hvor instituttet ikke kan tilbyde en intern vejleder - enten fordi de interne har andre opgaver, eller fordi specialefeltet ikke er repræsenteret blandt forskerne

Forudsætningen for at få tildelt en ekstern vejleder er:

  • Vedkommende skal være ansat ved et dansk universitet
  • Vedkommende skal have kvalifikationerne til at være vejleder
  • Ingen af vore fastansatte undervisere har mulighed for at vejlede dig
  • Andre tungtvejende grunde taler for, at du skal have den eksterne vejleder.

Du skal sende en begrundet ansøgning, hvori du kort beskriver årsagen til, at du ønsker en ekstern vejleder. Ansøgningen sendes til Specialeadministration@econ.ku.dk

Hvad kan du forvente af din vejleder?

Specialevejledning handler rigtig meget om forventningsafstemning og proces. Din vejleder behøver ikke at være en ekspert på dit specialeemne, idet en god specialevejleder er en vejleder, der kan vejlede netop dig igennem et godt akademisk projekt på 6 måneder. Tag derfor en åben snak med din vejleder om, hvilke forventninger I har til hinanden, samt hvilket ambitionsniveau du har for specialet. Jo mere I taler sammen om sådanne ting i begyndelsen af processen, jo nemmere et samarbejde vil I højst sandsynligt få hen ad vejen.

Din vejleder har ca. 15 timer i alt til at vejlede dig i. Disse timer er inklusiv både at læse dit materiale, forberede sig til jeres møder, evt. læse andet materiale samt til sammen med censor at bedømme dit speciale efter aflevering og skrive din specialeudtalelse. Det er derfor en god idé at udnytte tiden med din vejleder bedst muligt. Lav præcise aftaler med din vejleder om forløbet ved første møde, samt forbered dig godt inden hvert møde.

Din vejleder kan ikke rejse væk uden at give dig besked herom. Det forventes desuden, at din vejleder skal svare rimeligt hurtigt på henvendelser samt er proaktiv i forhold til dit specialeforløb. Dog forventes det også af dig som specialeskriver, at du skal gøre dit.