Skriveprocessen-den gode opgave – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Polit > Uddannelsens forløb > Speciale > Skriveprocessen-den go...

Skriveprocessen - den gode opgave

Specialeseminar

Hvert semester afholdes et Specialeseminar.
Her får du information og gode råd om specialeskrivning, kontraktformalia, problemformulering, emnevalg m.m.  Der vil være forskellige oplæg ved bl. a. Pædagogisk Center, som vil give gode råd til at skrive og gennemføre specialet: Hør om tidsstyring og projektplanlægning, at komme hurtigt i gang og at bruge din vejledning effektivt. Desuden vil der undervisere ved intstituttet fortæller om deres erfaringer med gode specialeforløb og bibliotekar Vibeke Ring vil holde et oplæg om litteratursøgning og Fakultetsbibliotekets faciliteter. Skal du til at skrive speciale anbefaler vi på det kraftigste, at du deltager i dette seminar.

Næste Specialeseminar vil finde sted i starten af september 2014.

Slides fra Specialeseminaret den 25. februar 2014:

Susanne Stoltz & Katja Daal Svendsens oplæg
Christina Juul Jensens oplæg
Mette Ejrnæs oplæg
Peter Norman Sørensens oplæg
Match my thesis brochure

Mach my thesis - portal hvor specialestuderende kan søge efter specialesamarbejde med virksomheder: www.matchmythesis.com  

Academic Writing - engelsksproget specialeseminar ved studieleder Mette Gørtz

Seminaret handler både om specialet, og akademisk opgaveskrivning på Økonomi. Det henvender sig primært til udenlandske studerende, men har du ikke mulighed for at komme til specialeseminaret, er dette seminar et godt alternativ. På seminaret vil bibliotekar Vibeke Ring også holde et oplæg om litteratursøgning.

Det næste seminar i Academic Writing vil vil finde sted i starten af september 2014.

Læs studielederens slides med gode råd

Skrivegrupper

Det kan for nogle være en fordel at indgå i en skrivegruppe, for at få respons på ens opgave. Pædagogisk Center etablerer skrivegrupper for specialeskrivende studerende på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet.

Læs mere om skrivegrupper i pjecen Skrivegrupper - gode råd og erfaringe fra Pædagogisk Center

Opgaveskrivning - gode råd

Få information og gode råd om opgaveskrivning på  Pædagogisk Centers side om specialeskrivning

Læs også pjecen om byggesten i selvstændige samfundsvidenskabelige opgaver fra Pædagogisk Center.

Tekstbehandlingssystemet LaTEX - vejledninger

Du kan finde vejledninger til tekstbehandlingssystemet LaTeX her:
  1. Introduktion til LaTeX - Morten Høgholm
  2. The Not So Short Introduction To LaTeX - Tobias Oetiker et al.-opdateres løbende på denne hjemmeside
  3. Introduktion til LaTeX - Lars Madsen - opdateres løbende på denne hjemmeside

Videnskabsbutikken - hjælp til emnevalg

Er du i tvivl om emnet, kan Videnskabsbutikken på SAMF hjælpe. Videnskabsbutikken skaber kontakt mellem studerende og forslagsstillere til fordel for begge parter.

Læs mere på Videnskabsbutikkens hjemmeside.

Specialebloggen

Studie- og Karrierevejledningen har etableret en blog - Specialebloggen - for specialeskrivere over hele landet. Her kan du blogge om specialeskrivningen med andre specialeskrivere, netværke, give og modtage gode råd m.m. Blogadministrator og skrivekonsulent Signe Skov bidrager også med indlæg til bloggen, som forhåbentlig kan bidrage til en øget vidensdeling.