NØF

Nationaløkonomisk Forening - The Danish Economic Society

oprettet 1873


 

Kommende arrangementer i Nationaløkonomisk Forening

 

 

 

 

Tirsdag 11. november 2014 kl. 17.15

 

Kirsten Wismer, Afdelingsdirektør i Danmarks Statistik

 

Tema: Det nye nationalregnskab

 

Opponenter: Frederik I. Pedersen, chefanalytiker i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og Morten Granzau Nielsen, erhvervsøkonomisk chef i Dansk Industri

 

Sted: Lokale 214 (2. sal), Københavns Universitet.

Bispetorvet 1-3, 1167 København K

 

 

 

Online version af Nationaløkonomisk Tidsskrift:

http://www.djoef-forlag.dk/sites/nt/

 

 

 

 

 

 

Materiale fra årsmødet i Nationaløkonomisk Forening d. 10.-11. januar 2014:

Program

Parallelsessioner

Slides

 

Næste årsmøde afholdes 15.-16. januar 2016 på Koldingfjord

 

 

Spørgsmål vedrørende medlemskab kan rettes til Jens Bang-Andersen på nof@nationalbanken.dk


 

Sekretær: Jens Bang-Andersen, Danmarks Nationalbank

nof@nationalbanken.dk, tlf. 33 63 65 49

 

Kassererfunktion: Vibe Åkerström Nielsen, BRFkredit

vni@brf.dk, tlf. 45 26 22 73

 

Formand: Per Callesen, Danmarks Nationalbank

pca@nationalbanken.dk

 

CVR-nummer: 21 72 08 28

 

Det er formålet for Nationaløkonomisk Forening gennem udgivelse af Nationaløkonomisk Tidsskrift og andre publikationer, afholdelse af foredrag og diskussioner og deltagelse i internationalt samarbejde med tilsvarende foreninger i nordiske og andre lande at formidle og højne debatten om økonomiske emner i Danmark