NØF

Nationaløkonomisk Forening - The Danish Economic Society

oprettet 1873


 

 

Kommende arrangementer i Nationaløkonomisk Forening

 

 

 

 

Online version af Nationaløkonomisk Tidsskrift:

http://www.djoef-forlag.dk/sites/nt/

 

 

 

 

Nationaløkonomisk Forening afholder årsmøde på Hotel Koldingfjord afholdes 15.-16. januar 2016

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Sekretær: Jens Bang-Andersen, Danmarks Nationalbank

nof@nationalbanken.dk, tlf. 33 63 65 49

 

Kassererfunktion: Mads Drachmann Kolding, Nykredit

mdr@nykredit.dk, tlf. 44 55 17 05

 

Formand: Per Callesen, Danmarks Nationalbank

pca@nationalbanken.dk

 

CVR-nummer: 21 72 08 28

 

Det er formålet for Nationaløkonomisk Forening gennem udgivelse af Nationaløkonomisk Tidsskrift og andre publikationer, afholdelse af foredrag og diskussioner og deltagelse i internationalt samarbejde med tilsvarende foreninger i nordiske og andre lande at formidle og højne debatten om økonomiske emner i Danmark