Omkring specialevejledning.

Jeg underviser i kandidatfagene Offentlig Udgiftspolitik og Politisk økonomi og kan selvfølgelig vejlede specialer inden for dette. Herudover kan jeg vejlede specialer i

Jeg har tidligere udbudt en øvelser i Konfliktøkonomi, Korruption og Terrorisme og Medieøkonomi udover ovenstående emner. Disse kan selvfølgelig også danne grundlag for specialeskrivning. Endelig kan jeg i et vist omfang, men langt fra altid, yde kvalificeret modspil inden for emner som Demokrati og Stat samt International Politisk Økonomi.

Jeg har bl.a. vejledt specialer i korruption og social kapital, valgdeltagelse, politisk økonomi og vækst i Afrika, privat vs. offentlig ejerskab i den danske sygehussektor, private arbejdsløshedsforsikringer, økonomiske modeller for organiseret kriminalitet, diskrimination, økonomiske årsager til danskeres holdninger til indvandrere, sort arbejde, effekten af finanspolitisk gennemsigtighed på finanspolitik, auktioner i staten, forhandlingsmodeller i international politisk økonomi og design af pensions- og overførselssystemer.

Kig forbi eller skriv mig en mail (David.Dreyer.Lassen@econ.ku.dk)

Tilbage til Davids hovedside.