NØF

Nationaløkonomisk Forening - The Danish Economic Society

oprettet 1873


 

Sessioner lørdag d. 14. januar 2012

 

  Lørdag d. 14. kl. 9.00-10.15    
         
  Lokale Ordstyrer    
         
Økonomi og historie 622 Niels Kærgård Titel  
Henrik Preben Perregaard     Fra Kurantbank til Privatbank; Nogle aspekter af bankudviklingen i Danmark før 1914 Abstract - Paper
Niels Peter Hahnemann     Arrows umulighedsteorem i teorihistorisk belysning? Abstract - Paper
Niels Kærgård     Nationaløkonomisk Tidsskrift - Fra central forum for samfundsdebatten til anden rangs fagtidsskrift? Abstract - Paper
         
Produktion i Danmark 623 Jakob Hald    
Niels Westergård-Nielsen     Regional jobskabelse i Danmark 1980-2007 Abstract - Paper
Asger Lau Andersen     Produktionspotentialet i dansk økonomi Abstract - Paper
Jakob Munch,     Offshoring, Displacement and Training Abstract - Paper
         
Anvendt økonomisk teori 605 Peder Andersen    
Peter Birch Sørensen     MEASURING THE Deadweight loss from taxation in a small open economy Abstract - Paper
Karsten Albæk     OPTIMAL ADMISSION TO HIGHER EDUCATION Abstract - Paper
         
Finansielle markeder 625 Ulrikke Ekelund    
Andreas Østergaard Nielsen og Ann-Kathrine Ejsing     Hvordan fremmes finansiel forståelse og hvilken betydningen har det for privatøkonomien? Abstract - Paper
Karen Helveg Petersen     Risk and Modern Finance Theory: A non-Mathematical *Analysis of Mathematical Models Abstract - Paper
         
  Lørdag d. 14. kl.10.45-12.00    
         
Klimapolitik 622 Peder Andersen    
Anna Hvid     Killing two birds with one stone Abstract - Paper
Kirsten Halsnæs     Sustainable Development as a Framework for Climate Change Mitigation Policies Abstract - Paper
         
Nyere udvikling i dansk arbejdsmarkedsstatistik 623 TBA    
Thomas Thorsen     Ny beskæftigelsesstatistik Abstract - Paper
Pernille Stender     Arbejdsmarkedsregnskab Abstract - Paper
Kristine Schlæger     Offentligt forsørgede 16-64 årige Abstract - Paper
Maria Boye     Nye lønbegreber Abstract - Paper
         
Session om indkomstfordeling ved De økonomiske råd 605 Chr. Hjorth-Andersen    
Esben Schultz     Topindkomster og beskatning. Abstract - Paper
Anne Kristine Høj Niels Henning Bjørn     Indkomstfordeling. Abstract - Paper
AE-rådet      Om fattigdom Abstract - Paper
         
Dansk erhvervslivs performers og nonperformers 625  Jan Kæraa Rasmussen      
Peter Olsen      Værdiskabelse i koncerner. Abstract - Paper
Peter Sonne-Holm      Vedvarende lav-og højproduktive virksomheder. Abstract - Paper
Eva Hansen     Vækstbidrag fra dynamik Abstract - Paper
         
Pengepolitik Magnoliesalen Anders Møller Christensen / Klaus Willerslev-Olsen    
Niels-Jakob Harbo Hansen     Does the common monetary policy contribute to asymmetric credit growth in the euro area? Abstract - Paper
Morten Spange m.fl.     Hvordan virker pengepolitikken i Danmark? Abstract - Paper
Søren Hove Ravn     Has the Fed Reacted Asymmetrically to Stock Prices? Abstract - Paper