NØF

Nationaløkonomisk Forening - The Danish Economic Society

oprettet 1873


 

Kommende arrangementer i Nationaløkonomisk Forening

 

 

Tirsdag 22. april 2014 kl. 17.00

 

Generalforsamling efterfulgt af foredrag ved professor Jørn Henrik Petersen, Syddansk Universitet

 

"Velfærdsstaten i spændingen mellem økonomi og etik"

 

Sted: Københavns Universitet, Bispetorvsannekset, Alexandersalen

 

 

 

Onsdag 7. maj 2014 kl. 17.00

 

Dr Andreas Dombret, Deutsche Bundesbank

 

"Crisis management in the euro area and challenges ahead"

 

Sted: Københavns Universitet, Bispetorvsannekset, Alexandersalen 

 

 

 

 

Materiale fra årsmødet i Nationaløkonomisk Forening d. 10.-11. januar 2014:

Program

Parallelsessioner

Slides

 

Næste årsmøde afholdes 15.-16. januar 2016 på Koldingfjord

 

 

Spørgsmål vedrørende medlemskab kan rettes til Jens Bang-Andersen på nof@nationalbanken.dk


 

Sekretær: Jens Bang-Andersen, Danmarks Nationalbank

nof@nationalbanken.dk, tlf. 33 63 65 49

 

Kassererfunktion: Vibe Nielsen, BRFkredit

vni@brf.dk, tlf. 45 26 22 73

 

Formand: Peder Andersen, Københavns Universitet

pean@ifro.ku.dk

 

Det er formålet for Nationaløkonomisk Forening gennem udgivelse af Nationaløkonomisk Tidsskrift og andre publikationer, afholdelse af foredrag og diskussioner og deltagelse i internationalt samarbejde med tilsvarende foreninger i nordiske og andre lande at formidle og højne debatten om økonomiske emner i Danmark