NØF

Nationaløkonomisk Forening - The Danish Economic Society

oprettet 1873


 

 

Kommende medlemsmøder i Nationaløkonomisk Forening

 

Mandag 16. marts 2015 kl. 17:00

 

Hvordan forbedrer vi de videregående uddannelser, v. Jørgen Søndergaard SFI

Udvalg for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelser (”Kvalitetsudvalget”) blev nedsat af regeringen i oktober 2013. Formålet var, at udarbejde konkrete anbefalinger til forbedringer af kvalitet og relevans indenfor de videregående uddannelser. Udvalget blev ledet af forskningsleder Jørgen Søndergaard fra SFI.

 

 

Online version af Nationaløkonomisk Tidsskrift:

http://www.djoef-forlag.dk/sites/nt/

 

 

 

 

Årsmøde på Hotel Koldingsfjord afholdes 15.-16. januar 2016

 

 

Spørgsmål vedrørende medlemskab kan rettes til Jens Bang-Andersen på nof@nationalbanken.dk


 

Sekretær: Jens Bang-Andersen, Danmarks Nationalbank

nof@nationalbanken.dk, tlf. 33 63 65 49

 

Kassererfunktion: Vibe Åkerström Nielsen, BRFkredit

vni@brf.dk, tlf. 45 26 22 73

 

Formand: Per Callesen, Danmarks Nationalbank

pca@nationalbanken.dk

 

CVR-nummer: 21 72 08 28

 

Det er formålet for Nationaløkonomisk Forening gennem udgivelse af Nationaløkonomisk Tidsskrift og andre publikationer, afholdelse af foredrag og diskussioner og deltagelse i internationalt samarbejde med tilsvarende foreninger i nordiske og andre lande at formidle og højne debatten om økonomiske emner i Danmark